Archiv pro Únor 2008

Senátorka Paukrtová mate veřejnost

Pátek 29. 2. 2008

senátorka Soňa Paukrtová - Jablonecký měsíčník (březen)
“Pro bytovou výstavbu byly říjnovým zastupitelstvem města Jablonce nad Nisou vybrány dvě lokality - Dolina a U Tenisu.S oběma pro tento typ výstavby dlouhodobě počítá územní plán.”

senátorka Soňa Paukrtová - Jablonecký měsíčník (29.2.2008)
“Pětipodlažní domy jsou spíše čtyř a půl podlažní s tím, že půl patra je v podzemí. Navíc je to schváleno v územním plánu.”


Platný územní plán je v lokalitě Dolina pouze na rodinné domky o výšce 2,5 patra (B2). Na jednání zastupitelstva 8.11.2008 byl schválen podnět na pořízení XXXVIII. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou (z B2 na B3, tj. na obytné domy s výškou max 4.patra). To ale neznamená, že by územní plán byl už změněn. Náš petiční výbor do uvedeného řízení o změně územního plánu vstoupí a podnikne všechny zákonné kroky, aby tato změna nebyla schválena.
Nebo snad již proběhlo veřejné projednávání podle § 52 zákona č. 183/2006 Sb. ?

senátorka Soňa Paukrtová - MF Dnes (1.2.2008)
“Firma Ekky Development nabídla lepší podmínky, lepší občanskou vybavenost.Již něco postavili, takže máme jistotu, že lokalitu zastaví, jak navrhli.”


Firma Ekky Development vznikla, resp. byla zapsána do obchodního rejstříku 06.02.2008, tj. 1.2.2008 neexistovala.

Michal Haufer

Jablonecký měsíčník - Město nové byty potřebuje

Pátek 29. 2. 2008

Pro bytovou výstavbu byly říjnovým
zastupitelstvem města Jablonce
nad Nisou vybrány dvě lokality
– Dolina a U Tenisu (Horní
Proseč). S oběma pro tento typ výstavby
dlouhodobě počítá územní
plán. Dne 31. ledna schválilo zastupitelstvo
zahájení výstavby tím,
že vybraným investorům odsouhlasilo
smlouvu o smlouvě budoucí
kupní na prodej pozemků, na
kterých se uskuteční bytová výstavba.
O které investory se jednalo?
Pro lokalitu Proseč byla vybrána liberecká
společnost EUROCZECH,
s. r. o., za cenu 9 mil. Kč. Smlouva
stanoví, že o územní rozhodnutí
bude zažádáno nejpozději do 31.
října 2008, o stavební povolení do
31. prosince 2008 a o kolaudační
rozhodnutí nejdéle do 31. října 2010.
Tím město kontroluje investora,
aby výstavba byla realizována
v dohodnutých termínech. Bez velmi
vážných důvodů nelze tyto termíny
posouvat. Investor se ve
smlouvě zavázal, že kromě bytových
a rodinných domů vybuduje
i mateřskou školku a dům pro seniory.
Město může školku provozovat
nebo se může rozhodnout
pro mateřskou školku soukromou.
Dům pro seniory bude provozovat
investor, má s provozem podobných
zařízení značnou praxi i v jiných
místech ČR.
Pro lokalitu Dolina byla smlouva
o smlouvě budoucí kupní uzavřena
se společností EKKY DEVELOPMENT
s. r. o., se sídlem v Praze.
Na Dolině vzniknou řadové rodinné
domy a viladomy s tím, že o územní
rozhodnutí bude zažádáno nejpozději
do 31. března 2009, o stavební
povolení 31. října 2009 a o kolaudační
rozhodnutí nejpozději do
31. října 2010. I v tomto případě se
investor zavázal dle požadavků
města na vlastní náklady vybudovat
mateřskou školu případně jiný
typ občanské vybavenosti. Společnost
se představuje v předchozím
textu.

Soňa Paukrtová
senátorka

Jablonecký měsíčník - Klidné bydlení na Dolině

Pátek 29. 2. 2008

Společnost EKKY DEVELOPMENT
s. r. o. je skupina profesionálních
odborníků a developerů,
kteří mají bohaté zkušenosti ze
svého dřívějšího působení v České
republice i v zahraničí. Generálním
finančním partnerem společnosti
je finanční skupina Raiffeisen,
v ČR působící prostřednictvím
dceřiné společnosti Raiffeisen
Leasing Real Estate, spol. s r. o. Za
společností stojí řada úspěšných
developerských projektů v segmentu
administrativních center,
polyfunkčních budov, obytných objektů
atd.
Cílem je využít všechny naše
dlouholeté zkušenosti v developerském
projektu Dolina a navrhnout
moderní nadstandardní obytnou
čtvrť, která nebude pouze okrajovou
městskou ubytovnou, ale reprezentativním
místem pro život,
jež bude citlivým způsobem navazovat
na současnou městskou
strukturu. Celá lokalita bude nabízet
několik typů bydlení. V severovýchodní
části pozemku se uvažuje
s výstavbou dvaceti tří řadových
domů pro klienty hledající spíše
klidnější formu bydlení. Tato zástavba
bude citlivě navazovat na
již stávající rodinné domů. V jihovýchodní
části se uvažuje s vybudováním
patrových domů s menší
rozlohou a podél celé západní hranice
investor navrhuje moderní
třípatrové domy vhodné pro nadstandardní
bydlení. Z tohoto důvodu
investor nevyužívá ani na 30 %
pozemku nabídku města na pětipodlažní
zástavbu a navrhuje budovy
nižší s komornějším měřítkem.
Zároveň je cílem naší společnosti
pomoci řešit nedostatek bytů
v Jablonci nad Nisou a nabídnout
moderní bydlení v atraktivní lokalitě
s výbornou dopravní dostupností
a zároveň v úzkém kontaktu
s přírodou.

Pavel Řežábek
jednatel firmy

Jablonecký měsíčník - Tři otázky pro starostu

Pátek 29. 2. 2008

O několik slov jsme požádali
starostu města Jablonec nad
Nisou Petra Tulpu, jenž byl
členem hodnotící komise,
která vybírala nejvhodnějšího
investora pro zástavbu
zmíněných zájmových lokalit:


Pane starosto, politická
opozice vám vyčítala velkou
rychlost při rozhodování
o lokalitách pro bytovou
výstavbu v Horní Proseči
a na Dolině. Údajně jste
nevzali do úvahy vyšší cenu
jedné firmy za výkup
pozemků na Dolině
a upřednostnili firmu druhou,
která nabídla cenu nižší.
Můžete to vysvětlit?
Problém byl v tom, že vítězná
firma nabídla sice nižší cenu za
výkup pozemků, ale zároveň
uvedla, že veškeré inženýrské sítě
(tj. přípojky elektřiny, vody,
plynu, tepla a informačních
technologií) a dopravní
komunikace vybuduje kompletně
ve vlastní režii. Tím se docílilo
toho, že nabídka této firmy se
stala pro město výhodnější.

Proč jste tuto skutečnost
nezvýraznili nebo nezveřejnili
v tisku?

Informace o ukončeném
výběrovém řízení jsme dali
k dispozici novinářům na tiskové
konferenci, ale je pravdou, že
jsme tento fakt nezdůraznili.
Proto se objevila pouze strohá
čísla výkupů pozemků, která
neodpovídala celému procesu
výběrového řízení.
Byla ještě jiná kritéria, která
rozhodla o vítězné firmě?
Ano, šlo ještě o počet nových
obytných jednotek v lokalitě
na Dolině. Firma, kterou vybrala
výběrová komise, postaví asi
o třetinu více bytů než firma
na druhém pořadí.
(red)

Jablonecký měsíčník - Bytová výstavba v lokalitách U Tenisu a Dolina

Pátek 29. 2. 2008
Rozvoj bytového fondu je základním kamenem politiky každého města. Vznik nových, moderních bytů přitahuje do města mladé rodiny a s nimi nové odborníky hledající své uplatnění po ukončených studiích. Lidé chtějí kvalitně žít, kupovat si kvalitní věci a samozřejmě chtějí i kvalitně a dobře bydlet.

Ne všichni si však chceme stavět bydlení vlastní. Nehodláme absolvovat martýria se sháněním stavební parcely, vyběhávat různá povolení, hledat vhodné firmy a nakupovat materiál. Pak podstoupit další kolo s dozorováním stavby, aby vše bylo, jak si přejeme. Někteří z nás se prostě chtějí nastěhovat do hotového. Přesto však chtějí obývat byt s dostupným komfortem a s odpovídající plochou dle dnešních měřítek, v příjemné části města s dobrou dostupností a občanskou vybaveností. A právě proto je výstavba nového bydlení jednou z priorit integrovaného plánu rozvoje města schváleného všemi zastupiteli.

Stále se rozrůstající lokalitou je například sídliště Horní Proseč, které bylo také nabídnuto jako jedna ze zájmových lokalit určených k bytové výstavbě. Firma Euroczech, s.r.o., která zvítězila ve výběrovém řízení na lokalitu o výměře 42 280 m2, zde podle předložené studie hodlá postavit zhruba 200 bytů. Společnost nabízí vybudování asi dvacítky rodinných domů, pěti pětipodlažních a šesti třípodlažních viladomů, navíc plánuje výstavbu mateřské školy, domu pro seniory i obchodu. Celý bytový komplex se zavazují dokončit do konce října roku 2010 a zároveň počítají s vybudováním kompletní dopravní infrastruktury a inženýrských sítí.

Druhou lokalitou, kde vznikne další moderní bydlení v duchu současných požadavků, je Dolina. Tady společnost EKKY DEVELOPMENT s. r. o., vzešlá rovněž z výběrového řízení nabízí na ploše o výměře 29 750 m2 výstavbu 230 bytových jednotek. Společnost chce postavit třiadvacet řadových domů a k nim sto sedmdesát garážových stání. Dále zde hodlá vybudovat tři pětipodlažní bytové domy s menšími byty, ty větší se plánují ve čtrnácti třípodlažních objektech. Součástí studie je občanská vybavenost, kam patří například mateřská škola, obchod apod. I tady by měl dle závazku stavební společnosti bytový komplex stát do konce října 2010.

„Byla jsem členkou výběrové komise a mám za to, že otázka nutnosti bytové výstavby je v Jablonci jednoznačná, neboť ve městě chybí tisíc moderních bytů. Tyto dvě předložené studie pro lokality U Tenisu a Dolina byly prostě nejlepší,“ řekla senátorka a zároveň jablonecká zastupitelka i radní Soňa Paukrtová.

Za pravdu jí dává i další člen výběrové komise a zastupitel města Ivo Jörg, který podotkl, že jednání s oběma vítěznými společnostmi byla velmi konstruktivní. „Máme možnost zahájit výstavbu zcela nového typu, stavět budeme menší byty, ale i ty luxusnější. Už nechceme stavět uniformní paneláky, které všichni po léta známe, ale v obou lokalitách vzniknou byty v úrovni vyššího standardu,“ říká Jörg. K tomu dodává, že všichni členové výběrové komise zaznamenali maximální vstřícnost vybraných firem. „Celé zastupitelstvo města se může podílet na tom, jaká bude definitivní podoba výstavby v obou zájmových lokalitách. Jsem si jist, že nyní může vzniknout něco, za co se v budoucnosti nebudeme muset stydět.”

Také Ivo Jörg si je vědom faktu, že výstavba se rozebíhá velmi rychle a harmonogram s navrhovanými termíny dokončení je velmi nabitý, ale zároveň říká, že celá akce může být i velkou pobídkou pro specializované jablonecké firmy, které budou moci při výstavbě získat zajímavé zakázky.

(fr)

Jablonecký deník - Píší petici za změnu stavby

Pátek 29. 2. 2008

Zastupitelstvo 28.2.2008

Čtvrtek 28. 2. 2008

Dále předložil písemnou interpelaci pan Vostřák k výstavbě „DOLINA“ vč. zveřejněné petice občanů a žádá o jasné vyjádření odborníků z Městského úřadu. Ke stejné záležitosti se vyjádřila i PhDr. Fojtíková.

Starosta města dále okomentoval předanou Petici občanů dle Petičního zákona č. 85/1990 Sb. k projektu „DOLINA“, kterou podepsalo 901 občanů na 52 petičních arších. Petice byla přijata a bude vyřízena do 27.3.2008 a odpověď bude předána petičnímu výboru. Krátce shrnul obsah petice – změna ´územního plánu (zvýšené podlaží objektů), infrastruktura lokality a komplexní řešení celé zástavby. Navrhl vzít tuto petici na vědomí a předložit příštímu zastupitelstvu řešení (odpověď).

RNDr. Čeřovský se tázal, zda vedení města zná informaci o založení firmy Development s.r.o., které má datum dne 6.2.2008 – dle výpisu z Obchodního rejstříku.

Bc. Frič odpověděl, že tato firma byla účelově založená pro tento konkrétní investiční záměr.

Usnesení ZM č. 258/2008

Petice občanů

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo petici proti plánované výstavbě 230 bytů v k.ú. Jablonec nad Nisou na ppč. 1905/2, 1999/25, 2480/2 (Dolina) a petici

A) bere na vědomí

B) pověřuje

Mgr. Petru Tulpu, starostu města,

aby po prověření věci na petici odpověděl a odpověď předložil pro informaci na příštím jednání zastupitelstva

RNDr. Čeřovský se tázal, zda vedení města zná informaci o založení firmy Development s.r.o., které má datum dne 6.2.2008 – dle výpisu z Obchodního rejstříku.

Bc. Frič odpověděl, že tato firma byla účelově založená pro tento konkrétní investiční záměr.

Název usnesení 12. ZM - 28.2.2008 Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo
Usnesení ZM č. 258/2008
Petice občanů - “DOLINA” 25 0 0 0

Předání 1.části petice do rukou starosty

Středa 27. 2. 2008

Jablonecký deník - Petice proti plánované výstavbě bytů v Jablonci nad Nisou na Dolině

Pátek 22. 2. 2008

Petice proti plánované výstavbě 230 bytů v k.ú. Jablonci nad Nisou na ppčk.1905/2, 1999/25, 2480/2, (Dolina)

Pondělí 18. 2. 2008

Dle čl.18 Listiny základních práv a svobod

a zákona č. 85/1990 Sb. O právu petičním

My níže podepsaní občané vyjadřujeme tímto nesouhlas s plánovanou výstavbou vícepodlažního komplexu bytových jednotek v Jablonci nad Nisou v části Dolina.

A. Důvody

1. Dle územního plánu města Jablonce nad Nisou jsou pro plochy plánované výstavby stanoveny lokální limity využití území B2 – plochy pro RD městského typu, IZP 25%, podl.2,5. Toto plánovaná zástavba absolutně nerespektuje.

2.Plánovanou výstavbou dojde k vybudování 230 bytů na ploše cca 30000m2, na což daná lokalita není zdaleka připravena, po stavební stránce podmínečně vhodná a dojde k faktickému zničení úrovně bydlení celé městské čtvrti a to proto:

2a. Do lokality plánové výstavby bude příjezd zejména ulicemi Liliová a Lesní. Tyto komunikace nemají chodníky ani odpovídající šířku a kvalitu pro tak výrazné zvýšení provozu. Dále obě komunikace vyrovnávají značné převýšení, což společně se šířkou a kvalitou vozovky významně komplikuje zimní údržbu, a v zimním období je lokalita jenom obtížně přístupná (pro zavedení MHD ještě obtížněji). Zvýšením provozu a pohybu chodců (bez chodníků a MHD) po ulici dojde nejenom ke zvýšení ohrožení účastníků silničního provozu, ale v zimních měsících při výrazném zúžení průjezdného profilu i k dopravním kolapsům omezujícím dopravu v dané lokalitě.

2b. V těsném sousedství plánované výstavby se nachází nezastavitelné plochy dle územního plánu značení UL a PL /UL – přírodní ochrana, plochy lokálních systémů ekologické stability, biokoridory a doprovodná zeleň, PL – izolační zeleň, veřejná zeleň, zahrady/. Výstavbou i následným zcela nevhodným navýšení počtu obyvatel v dané oblasti dojde ke zničení těchto přírodních lokalit.

2c. Celá lokalita Dolina slouží k k relaxaci , procházkám, výletům, a je to i jedno ze dvou míst města Jablonec, kde je možný volný pohyb psů. Nezpevněné cesty na loukách dále slouží pro následný vstup do přilehlého lesa. Všechny tyto prvky, které významně zlepšují kvalitu bydlení a žití ve městě budou výstavbou omezeny nebo zničeny, a následný značný přírůstek obyvatel zvýší ekologické zatížení celé lokality Dolina, ne-li její faktické zničení.

2d. Z důvodu složitých základových podmínek (částečně mokřiny s vysoko položenou hladinou spodní vody, částečně kompaktní žulový masiv )a vzhledem k rozsahu výstavby a velikosti a výšky objektů bude pro výstavbu kromě běžné těžké stavební mechanizace nutná i velmi těžká stavební mechanizace (těžká pásová rypadla, vrtné soupravy pro piloty apod.). Taková to výstavba výrazně ohrozí, ne-li zničí přilehlé chráněné plochy i místní vodoteč protínající Dolinu. Dále bude nutné pro dopravu na staveniště využívat opět ulice Liliová či Lesní a dojde tím k jejich poničení.

2e. Při orientačním porovnání množství bytů na 1m2 poskytnuté celkové plochy pozemků bude v lokalitě Dolina připadat na 1byt/cca 130m2 pozemků, zatímco v již zastavěné lokalitě Proseč nad Nisou připadá na 1byt/cca 185m2 pozemků a to není do plochy započítána ulice Široká tvořící na Proseči páteřní komunikaci. Páteřní komunikace se bude muset vytvořit i na Dolině a tím se ještě orientační ukazatel sníží.

Z výše uvedených faktů dle bodů 1 a 2 jednoznačně vyplývá, že rozsah plánované výstavby

je v naprostém nesouladu s územním plánem, naprosto nerespektuje možnosti dané lokality co se týká přístupových komunikací a infrastruktury a dále, že tak masivní nárůst obyvatel způsobí devastaci celého území lokality Dolina a jejího biosystému. Dále se výrazně omezí jak kvalita bydlení v samotné Dolině, tak i možnost části obyvatel Jablonce nad Nisou aktivně trávit zde volný čas.

B. Požadavky

Pro souhlasné stanovisko s výstavbou resp.schvalováním výstavby v lokalitě Dolina požadujeme:

1. Její provedení dle nyní platného územního plánu a v žádném případě nesouhlasíme s plánovanou změnou územního plánu

2. Do rozhodovacího a povolovací procesu o stavbě zakomponovat omezení zejména

o rozsahu výstavby

3. Celou výstavbu řešit komplexně včetně potřebné infrastruktury, příjezdových komunikacích (a to i vzdálenějších) a možnosti dopravy MHD (zejména v zimě) tzn., že součástí povolení musí být nutné podmiňující investice do infrastruktury a příjezdových komunikací (ulice Liliová, Lesní)

4. Povolit pouze stavby, jejichž využití, rozsah a architektonický vzhled bude s souladu s rázem krajiny, vzhledu okolní zástavby, zásahů do přírodních systémů, a zachová využití ploch pro relaxaci či nezpůsobí její výrazné omezení

5. U jakékoliv výstavby mimo rozsah současného územního plánu v této oblasti požadujeme zpracování posouzení ekologického zatížení vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

Děkujeme.

Za petiční výbor :

Jméno, příjmení, adresa bydliště

Mgr.Vlastislav Motl, Liliová 19, Jablonec nad Nisou

Ing.Michal Haufer, Vlaštovčí 32, Jablonec nad Nisou

Jan Šantavý, Vlaštovčí 32, Jablonec nad Nisou

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn :

Mgr.Vlastislav Motl, Liliová 19, Jablonec nad Nisou