Archiv pro Červen 2008

Jablonecký deník - Zvýšení daně nechali na vůli obcí

Pondělí 30. 6. 2008

Jablonecko - Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti mohli zastupitelé obcí razantně zvýšit. Většina z Jablonecka možnosti nevyužila.Na Proseči dokonce budou platit ještě méně. Placení daně z nemovitosti jako takové považuje jablonecký Klub ODS za nemravné.

Pravicoví jablonečtí zastupitelé tvrdí, že daň z nemovitosti je nemravná. Lidé si za zdaněné výdělky opatří bydlení a ještě za to musí odvést do kasy desátek. Podle nich navíc v tomto pohledu není rozdíl, zda je dům či byt nový nebo ne.

„Z novostaveb se daň neplatí. Ale majitelé starších domů je zase rekonstruují, nevím, proč mají být v nevýhodě,“ konstatoval zastupitel Petr Beitl. Podle něj by daň z nemovitosti neměl platit nikdo.

Před možností pětkrát zvýšit daň z nemovitosti od 1. ledna příštího roku stály všechny obce. Zisk jim jde do rozpočtů. Razantní krok na Jablonecku neudělali žádní zastupitelé.

„Máme koeficient jedna. Rozhodli jsme se možnosti nevyužít a ponechat stávající výši daně z nemovitosti,“ uvedl starosta Tanvaldu Petr Polák.
Jen zhruba o dvě stě korun více si připlatí majitelé nemovitostí v Desné. „Nevyužili jsme navýšení v plném rozsahu,“ potvrdil starosta Desné Marek Pieter. Desná má koeficient 1,4, od příštího roku jej zvedli na 2.

„Nechceme postihovat lidi za to, že u nás bydlí. Spíše chceme, aby si své nemovitosti dali do pořádku,“ vysvětlil velmi nízké zvýšení Pieter. Podle něj je to kompromis a v průměru se daň z nemovitosti zvýší o dvě stě korun.

Vůbec se změna nedotkne lidí v Jablonci, naopak obyvatelé katastrálního území Horní Proseč si podle zastupitelů polepší. Senátorka Soňa Paukrtová předložila zastupitelům protinávrh, aby na Proseči byla daň ještě snížena na koeficient 1,4.

„Tato lokalita bude po několik dalších let zatížena stavebním ruchem,“ argumentovala. Stavět se ale bude především v části Proseče, kde stojí nové domy. „Majitelé nemovitostí ale do jejich patnácti let od postavení stejně žádnou daň neplatí,“ konstatoval daňový poradce Vladimír Opatrný.

Čile stavět se bude například i na Dolině, ale zdejší lidé budou platit daň stále ve stejné výši. Většina domů tu stojí desítky let. „Území nelze katastrálně vyčlenit,“ vysvětlil místostarosta Lukáš Pleticha.

Starosta Petr Tulpa se vyjádřil v tom smyslu, že by se majitelům nemovitostí v lokalitě Dolina město revanšovalo jiným způsobem. „Třeba by platili méně za odvoz komunálního odpadu,“ navrhl.

Výše koeficientu je odvozena od počtu obyvatel v obci. Koeficientem se násobí základní sazba daně z nemovitosti. Například pro Jablonec nad Nisou je tento koeficient stanoven na 2,5.

Lenka Střihavková

Je libo daňové lízátko?

Jablonec n. N. - Glosa k článku Zdražení nechali na vůli obcí

Zastupitelé ke zvýšení daně z nemovitosti přistoupili různě. Někteří se zásadně postavili proti jejímu zvýšení, někteří se přiklonili k mírné úpravě, která už tak hubené některé peněženky moc nezatíží. Alespoň na Jablonecku. Vůle v zákoně jim ale dávala možnost získat pro obecní kasu až pětinásobek. Podle stejného právního předpisu mohli ale také zlevňovat. A právě k tomu došlo přímo v Jablonci. Ale jen pro velmi úzký okruh majitelů nemovitostí. Jablonečtí to nazvali Kompenzace za ztížené podmínky pro obyvatele Horní Proseče. Bude se tu totiž usilovně stavět. Jsou to ale titíž lidé, kterým leží v žaludku rozhodnutí o plánované změně územního plánu, která povolí stavět na Horní Proseči vyšší domy, o jedno patro. Napsali stejně jako lidé z Doliny, kde je situace podobná, petice. Podávali připomínky na zastupitelstvu. Uspěli jen trochu. Domů bude míň, ale s navrženými patry. Tak se jim do úst vetklo daňové lízátko.

Lenka Střihavková

Jablonecký deník - Přes petici lidí změnu územního plánu prosadí

Čtvrtek 26. 6. 2008

Jablonec n. N. - Investor výstavby na Dolině částečně upravil objemy staveb a některé snížil o podlaží.

V obou lokalitách určených pro plánovanou bytovou výstavbu se zvedla mezi lidmi vlna nevole proti hustotě a podlažnosti. U Tenisu i na Dolině investoři záměry upravili. Alespoň částečně.

„Už od začátku jsme hmoty nevytížily do vypsaných parametrů,“ uvedl architekt David Cais, který pro investora SEN PROPERTY studii připravoval. Laicky řečeno v oblasti Doliny by mohly být postaveny všechny domy vyšší než hodlají vybudovat.

V pohledu z jedné strany budou díky terénu domy šestipodlažní, kdežto z druhé jen pětipodlažní.

Podle zastupitele Františka Peška je třeba důsledně připravit širší pohled na komunikace v lokalitě. Trnem v oku mu je i to, čím se bude v nových bytech vytápět.

Investor uvažuje o vlastní plynové kotelně, ale i zemních vrtech. Jedná i se společností JTR. „Po diskusích v médiích nevíme, zda nám Jablonecká teplárenská a realitní bude schopna nabídnout nějaké slušné podmínky,“ konstatoval Pavel Řežábek ze společnosti EKKY DEVELOPMENT. Ve výběrovém řízení společnost uvedla možnost napojení domů na Centrální zásobování teplem.

V plánu má investor výstavby na Dolině také rekultivaci ploch, výsadbu alejí a revitalizaci stávající vodoteče. Kolaudovat postavené domy se zhruba dvěma sty byty chce v říjnu 2010.

Lenka Střihavková

O domech rozhodli, ale kudy k nim přijedou?

Jablonec n. N. - Glosa k článku Přes petici lidí změnu prosadí

Hurá, bude se stavět, zaznívá z radnice. Jablonec se rozroste o mladé rodiny, které si koupí byt na Proseči nebo na Dolině. Podobnou euforii ale nesdílejí současní obyvatelé tamních lokalit. Na Proseči budou domy s konečnou platností nižší než uvažovala původní studie, ale stejně jako na Dolině nějak nikdo moc neřeší cesty. V jednom z nejspodnějších domů by na Proseči navíc měli bydlet senioři. K nejbližší autobusové zastávce na hlavní se slušně projdou. To na Dolině je spíše potíž v komunikaci příjezdové. Jsou jen dvě jediné možnosti. Kdo lokalitu brázdí v zimě, ten ví své. Počítejme na rodinu v průměru jen jedno jediné auto. V hrubém odhadu na příjezdových silnicích k nově vzniklému sídlišti pojede o dvě stě aut více než dosud. A nějaká ta linka autobusu tu také zřejmě přibyde. Investor se postará pochopitelně o cesty na pozemku, na němž staví. A zbytek? To je věc města. Jestli chtějí stavitelé kolaudovat v říjnu 2010, už by bylo na čase začít pracovat na plánech dopravní obslužnosti lokality. Nebo se tahle málo viditelná, ale mravenčí práce nechá na pak? Na kdy, a na koho?

Lenka Střihavková

MFDnes - Petice uspěly, bytových domů vyroste méně

Úterý 24. 6. 2008

Jablonec nad Nisou - Protestní petice lidí proti plánované husté a vysoké výstavbě na jablonecké Dolině a v lokalitě U Tenisu na Horní Proseči donutily investory změnit projekty. Podle odpůrců by ale měli ustoupit ještě více.
Původně chtěly v obou oblastech developerské společnosti postavit převážně čtyřpatrové bytové domy. Územní plán města tu přitom počítal hlavně s rodinnými domky. „Nesouhlasíme. Je to výjimečné místo a oni sem chtějí napěchovat co nejvíce vysokých domů,“ reagovali obyvatelé Proseče a Doliny. „Bude problém i s dopravou. Silnice, co tu jsou, nestačí,“ shodli se na další překážce.
Radnice tak v krátké době dostala dvě petice se stovkami podpisů proti chystané změně územního plánu. Ta by tu umožnila zastavět místo tak vysokými domy.
Nyní je vše jinak. „Se změnou územního plánu na Proseči počítají jen v jedné třetině území, na zbytku by měly být rodinné domy,“ zmínil místostarosta Otakar Kypta.
V horní části prosečské oblasti U Tenisu tak mají vyrůst rodinné domy, každá se třemi bytovými jednotkami. „V dolní části bychom postavili čtyři bytové domy, z nichž jeden by sloužil seniorům,“ popsal změny jednatel developerské společnosti Euroczech Jaroslav Kašpar. „Tady bude potřeba změna územního plánu. Postavíme novou silnici ve středu nové obydlené oblasti, napojíme ji na Širokou ulici,“ upozornil s tím, že dále počítají i s novou mateřskou školkou. Celkem tu postaví kolem dvou set nových bytů.
Podle lidí to nestačí. „Jde o princip. Pokud by město povolilo změnu územního plánu, mohlo by to být signálem i pro ostatní investory, že na Proseči je možné stavět vysoké domy,“ upozornil Miloš Krčmář z občanského sdružení Proseč. Pochybuje i o tom, zda nová silnice dopravu odlehčí. I na Dolině ustoupila developerská firma Sen Property. Pouze v jihovýchodní části pozemku by vybudovali bytové domy, takže v tomto případě budou potřebovat změnu územního plánu. Na zbytku území chtějí stavět rodinné domy. Firma také zlepší dopravu.

KATEŘINA FROUZOVÁ

Zastupitelstvo 19.6.2008

Čtvrtek 19. 6. 2008

22. Problematika daně z nemovitosti

předkládá: Mgr. Petr Tulpa, starosta města

Mgr. Paukrtová řekla, že jde o závažný materiál, daň je čistým výnosem města, které může ovlivnit pomocí koeficientu její výši. Přiklání se k variantě 2 a předkládá pozměňovací návrh, aby se zvýhodnili obyvatelé Proseče o 3 kategorie, tj. na koeficient 1,4. Byl by to vstřícný krok obyvatelům, kteří se bouří proti bytové výstavbě. Na obyvatele Doliny, kteří budou také zasaženi výstavbou, se toto zvýhodnění nevztahuje, protože Dolina není katastrální území. Během léta by se mělo zastupitelstvo zamyslet, jak zvýhodnit obyvatele Doliny.

30. Rozvojové lokality „Dolina“ a „U Tenisu“

čas. 14,00 h

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Dále vyzval další developerskou firmu EKKY developmnet k prezentaci oblasti DOLINA – p. Řeřábek, ved. projektu.

Pan Vostřák upozornil, že je v sále méně zastupitelů než nadpoloviční většina.

JUDr. Nesvadba potvrdil, že i na projednávání důvodové zprávy musí být nadpoloviční většina členů ZM.

Mgr. Tulpa požádal členy ZM, aby se usadili do svých lavic, aby se mohlo pokračovat v jednání.

Pan Řeřábek v krátkosti okomentoval projekt Nová Dolina. Zatím to je ve fázi studie, s kterou se pracuje a vyzval pana arch. Cajse o komentář k prezentaci.

Arch.Cajs řekl, že se zapracovávají připomínky obyvatel a respektují se požadavky města a občanů. Napojení na stávající komunikace se změnilo na pěší komunikace a mobilní napojení by mělo být s okružním napojením z Liliové ul.a kolem areálu BAKu (momentálně se řeší). Změna návrhu je také v úpravě vodního toku kolem Doliny ve spolupráci s vodohospodáři. Jsou plánovány vila domy typ A (cca 80 m², 3,5 nadzemní podlaží) s luxusním bydlením a menší domy typ B a C (cca 50 m2, 4,5 nadzemní podlaží). Parkování je vždy pod domem. Je navržena pěší zóna kolem potoka – meliorační otázka. Byl zpracován biologický průzkum potoka. Je rozpracován návrh revitalizace potoka.

Pan Řeřábek doplnil, že jde o 200 bytů a 24 řadových domů. Je připraven návrh dopravy MHD kolem BAKu do města. Vyzval přítomné k dotazům.

Pan Vostřák upřesnil, že jde o „Vydří potok“ a tázal se, co říkají architekti na betonárku, která je přímo nad sídlištěm.

Pan Řeřábek odpověděl, že musí pracovat s lokalitou, která taková je. Předpokládají to vyřešit izolační zelení.

Ing. Pešek komentoval s povděkem zakomponovanou okružní komunikaci, která se promítla do prezentovaného širšího záměru. Dále řekl, že tam chybí uvažovaná trafostanice a případné objekty, se kterými se v budoucnu počítá. Také se tázal na způsob vytápění (výtopna JTR), zda se počítá s napojením na CZT.

Pan Řeřábek odpověděl, že se řeší území, které bylo ve výběrovém řízení, ale zúčastňují se i jednání o komunikacích kolem celé lokality a tuto problematiku s projektanty se řeší. K trafostanici, řekl, že o ní vědí, ale zatím to není zakomponováno do návrhu. Jde o širší souvislosti, které se vyvíjejí. K vytápění řekl, že podmínka ekologického vytápění bude splněna, u domů typu A bude plynové vytápění, u typu C dle kapacity výkonu s možností alternativního zdroje a u typu B by bylo napojení na CZT. Vzhledem k probíhající diskuzi kolem CZT, bude ale složité najít společnou řeč, aby JTR dala rozumné podmínky na vytápění. Nicméně se jedná o rekonstrukci nejbližší stanice, umístila by se tam podgenerační jednotka, která by mohla být k dispozici.

Mgr. Karásek měl dvě technické připomínky. Upozornil na zvýšenou kubaturu vody v potoce, vzhledem ke zvýšenému počtu střech a nesrovnalost v uvedené výši podlaží (objekty se 4,5 podlažími mají vlastně 5,5 podlaží).

Arch. Cajs odpověděl, že kapacita potoka se počítá na stoletou vodu (+ 1,45 m nad dnešní hladinou) a myslí si, že nebude problém v nárůstu dešťových vod. K nadzemním podlažím řekl, že jsou dány zákonem a je na to definice. Je otázkou diskuze případný vjezd v nerovném terénu.

Pan Bartoněk upozornil, že je nutné zachování navržené odbočky k BAKu, vzhledem k zimnímu období (velmi složitý výjezd).

Ing. Řeřábek řekl, že po jednáních s městem se zpracovává studie k dopravě a ke komunikacím. Dojde k opravě stávajících ulic a okolních komunikací zastavěného území.

Ing. Dlouhý se tázal na řešení parkování v lokalitě.

Arch. Cajs řekl, že v části C je 98 bytů (garážové stání pod domy), v části B 80% parkování pod domem a každý rodinný domek má 2 parkovací místa.

Nebyla další diskuze a starosta města poděkoval firmě EKKY developmnet.

Usnesení ZM č. 354/2008

Rozvojové lokality „Dolina“ a „U Tenisu“

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se průběhu pořizování XXXVIII. platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

bere jej na vědomí

Název usnesení 16. ZM - 19.6.2008 Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo
Usnesení ZM č. 354/2008
Rozvojové lokality “Dolina a “U Tenisu” 22 0 0 0

Materiál pro jednání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou

Středa 18. 6. 2008

Chřástal polní

Úterý 10. 6. 2008

Cca od roku 2001 se z Doliny ozývá vábení samečka Chřástala polního (nejedná se o žábu, jak jsme se původně domnívali).

Chřástal polní - zvuk samečka

zdroj - Ministerstvo životního prostředí

MFDnes - V Jablonci postaví stovky nových bytů

Středa 4. 6. 2008

Ceny parcel pro výstavbu domů ve městě stále rostou

Jablonec nad Nisou - Jablonec nyní prožívá stavební rozmach. Radnice nedávno nabídla podnikatelům další pozemky „V Pastvinách“ v Proseči a také ve Mšeně, které chce prodat investorům na výstavbu kolem dvou stovek bytů. Již v předchozích měsících město pronajalo jiné parcely na Horní Proseči a Dolině pro výstavbu celkem přes čtyř set bytů.
Jen V Pastvinách je nyní k mání téměř 65 tisíc metrů čtverečných půdy. „Je tu prostor pro výstavbu rodinných i bytových domů. Pak také místa, kde lze vybudovat smíšené bydlení, což může být třeba školka, domov důchodců a jiné věci,“ informoval šéf odboru rozvoje města Libor Jakoubek. Rodinné domy mohou vyrůst maximálně do výše dvě a půl patra a některé bytové domy mohou vyšplhat maximálně do šestého patra.
Na Proseči si radnice klade zajímavou podmínku. A to ekologický zdroj tepla a teplé vody. „Možností je několik. Například může investor využít napojení na systém centrálního zásobování teplem, může nakoupit tepelná čerpadla či topit biomasou,“ zmínil Jakoubek. „Především se tak chceme bránit růstu lokálních výtopen na uhlí, které by mohly znečišťovat ovzduší v Jablonci,“ vysvětlil.
Na Janovské ve Mšeně nad Nisou bude mít investor o něco méně prostoru, necelých 24 tisíc metrů čtverečných. „Tady by měly stát rodinné domy a maximálně čtyři a půl patra vysoké bytové domy,“ informuje materiál pro zastupitele. Radnice tu navíc reguluje i zastavěnost plochy, která v případě rodinných domů nesmí přesáhnout 25 %.
Podle vedení města Jablonec byty potřebuje. „Chybí jich tu asi tisícovka,“ zmínila senátorka Soňa Paukrtová. V poslední době se podle realitních makléřů objevuje také stále více zájemců o rodinné domy. Ostatně to je jeden z důvodů, proč ceny parcel pro jejich výstavbu v posledních měsících rychle rostou a nyní již překročily i hranici dvou tisíc korun za metr čtverečný. Proto radnice připravuje pro výstavbu domků parcely za kostelem v Rýnovicích a v Lukášově.
„Cena bude rozumná, aby si pozemky mohly koupit rodiny, jež je skutečně potřebují. Také vymyslíme způsob, jak zabránit tomu, aby je získali spekulanti,“ zdůraznil místostarosta Kypta.
Na druhou stranu se ale město dostalo do palby kritiky, protože poskytlo pozemky pro stavbu čtyřpatrových bytových domů na Dolině a v oblasti U Tenisu na Horní Proseči. Přitom tu mohly stát právě rodinné domy. Místní lidé proto začali sepisovat petice. Podle nich se do atraktivních lokalit vysoké domy nehodí a zničí krajinu.
„Zástavba tu bude příliš zahuštěná. Hodí se sem více rodinné domy,“ shodují se lidé, kteří petice podepsali. Město i přesto dál prosazuje v obou lokalitách vysoké viladomy. „Nastartovali jsme změnu územního plánu, ale stále můžeme investorům mluvit do toho, co tam bude stát,“ informoval místostarosta Lukáš Pleticha.

***

V poslední době se podle realitních makléřů objevuje i stále více zájemců o rodinné domy. Ceny parcel také proto rychle rostou.

KATEŘINA FROUZOVÁ

Jablonecký deník - Územní plán má být dohodou občanů, města a státu

Úterý 3. 6. 2008

Otevřený dopis zastupitelům města Jablonce nad Nisou

Neděle 1. 6. 2008

Žádáme zastupitele města, aby přehodnotili své rozhodnutí o návrhu 38. změny územního plánu z toho důvodu, že materiály k tomuto rozhodnutí byly předloženy opožděně, tzn. až přímo na zasedání a žádný ze zastupitelů se tudíž nemohl odpovědně a se znalostí věci rozhodnout.
1. Zásadně nesouhlasíme se změnou ÚP viz. výše z plochy B2 na plochu B3.
2. Nejsme proti plánované výstavbě, ale pouze v intencích stávajícího ÚP schváleného 8.10.1998. Změny po prodeji (budoucím prodeji) považujeme za necharakterní. Jde o změny, které odporují tomu, že ÚP by měl být dlouhodobý a nikoliv účelový jak se hodí případným investorům. ÚP by měl být dlouhodobě platný, aby mohl poskytovat všem obyvatelům, majitelům nemovitostí, podnikatelům a firmám jistotu. Tzn., že nemůže být účelově měněn.
3. Stávající situace v nedostatečné kapacitě ulic Antala Staška, Liliová, Vlaštovčí, Lesní, Korálková není připravena pro takto uvažovanou zvýšenou dopravní zátěž. Jde o zcela úzké ulice bez chodníků, které budou zcela jistě v průběhu uvažované výstavby nebezpečné nejen pro malé děti, důchodce, ale i pro zcela zdravé občany. Toto mělo město řešit s dostatečným předstihem a ne nás, obyvatele této lokality, postavit před hotovou věc.
4. Naše stanovisko jsme vyjádřili v petici, kterou jsme předali k rukám starosty již dne 27. února 2008, další část podpisů s naším stanoviskem jsme odevzdali 26. března 2008.
Můžeme konstatovat, že na obě části petice jsme obdrželi v zákonné lhůtě odpověď. Po formální stránce je tedy vše v pořádku, ale pan starosta nám slíbil veřejné projednávání celé záležitosti a to se do dnešního dne nestalo, asi měl jiné starosti než se věnovat záležitostem, které podepsalo 1.207 voličů města Jablonce n.N. Vedení města stále trvá na tom, že bude stavět a to bez ohledu na naše stanovisko.
5. Dále žádáme objasnění proč výběrová komise ve složení pp. Vobořil, Frič, Kypta, Jakoubek, Paukertová odsouhlasila prodej firmě SEN PROPERTY (s následnou změnou ÚP), přesto že jablonecký podnikatel nabízel za tyto pozemky o 2,5 mil. Kč více s tím, že postaví 120 bytových jednotek. Proto se ptáme, kdo nahradí městu Jablonec nad Nisou, kterému v současné době chybí i peníze na veřejné WC ve středu města těchto 2,5 milionu Kč?
6. Důrazně Vás žádáme, ať pí. poslankyně Paukertová vysvětlí a objasní, jak mohla vědět dne 1. února 2008 (viz. článek v MF Dnes z 1.2.2008), že od firmy SEN PROPERTY koupila výše uvedené pozemky firma EKKY DEVELOPMENT, když podle výpisu z obchodního rejstříku vznikla tato firma až 6. únoro 2008!!!!!!! Prostě je buď jasnovidka, nebo tomu asi nerozumíme.
7. Nečinnost vedení radnice ne sice po formální, ale po obsahové stránce nás vedla k založení Občanského sdružení Dolina, které bude a je ze svých stanov povinno hájit zájmy tohoto území, které zatím patří k lokalitám které jsou ozdobou města Jablonce nad Nisou.
8. Naše stanovisko jsme vyjádřili již v předložení výše uvedených peticí a dále pak v materiálu “Připomínky k návrhu zadání 38. změny Územního plánu města JBC v podbodu č.2 Dolina”, který jsme zaslali dne 8. května k rukám pí. ing. Smrčkové.
9. Záverem Vás žádám o to abyste zapomněli na lobistické a jiné zájmy, koaliční a jiné dohody a nadále se rozhodovali dle svého přesvědčení, v mezích slušnosti a zdravého rozumu a měli na paměti, že v demokratické společnosti je územní plán dohodou občanů, obce, státu o způsobu využití daného území a ne diktátem města a zájmů jednotlivců a soukromých společností. O to Vás vážení poslanci žádá Vašich 1.207 voličů do zastupitelstva města Jablonec nad Nisou.

V Jablonci nad Nisou, dne 1. června 2008

Mgr. Vlastislav Motl
předseda petičního výboru Dolina
člen výboru OS Dolina