Archiv pro Prosinec 2008

Jablonecký měsíčník - Úvodník

Středa 31. 12. 2008

Vážení spoluobčané,

je tu opět čas ohlédnout se za právě uplynulým
rokem. Myslím, že se v něm mnohé podařilo.
Zatímco první plnohodnotný rok 2007 byl plný
hledání a příprav, ten loňský už lze charakterizovat
jako období pilné a systematické práce
i prvních významných a konkrétních výsledků.
Udrželi jsme vyrovnaný rozpočet a nezadlužili
se. Ba právě naopak. Poctivě a efektivně platíme
úvěry z let minulých. Podařilo se předložit
mnoho projektů směrem k Evropské unii, z nichž
některé již realizujeme. Jako příklad za všechny
mohu jmenovat zateplení ZŠ Pasířská, venkovní
sportoviště tamtéž či hřiště v Zeleném údolí. Na
schválení čeká třeba projekt přestavby staré
hasičské zbrojnice a nový kamerový systém
města.
Úspěchem je též vytvoření I. komunitního plánu,
který doposud město nikdy nemělo. Významné
pro další práci je i schválení několika
zásadních koncepcí – rozvoje a činnosti městské
policie v letech 2009–2011, územně energetické
a dopravní infrastruktury, rovněž i dalšího tematického
integrovaného plánu rozvoje města.
Nesporný posun jsme zaznamenali také v řešení
městské dopravní situace. Sem zcela určitě patří
schválení varianty výstavby „dlouhého tunelu“ pro
křižovatku ulic Palackého a U Přehrady, která vzešla
při veřejném projednávání od samotných občanů.

Ano, jsou zde dosud i nevyřešené problémy
a není jich málo. Tím nejpodstatnějším je cena
tepla. I přesto, že se v této topné sezóně sníží, nemůžeme
být se stavem centrálního zásobování
teplem dlouhodobě spokojeni. Je třeba takových
opatření, abychom cenu nejen udrželi, ale dlouhodobě
stabilizovali. Toho lze dosáhnout například
postupnou modernizací celého systém či
efektivním doplněním další energetickou alternativou.
Problémem je i bytová výstavba na Dolině
a částečně i na Horní Proseči
. Nutná je přestavba
elektrické sítě celého města, stav silnic
a chodníků není všude uspokojivý, nezbytné
jsou rekonstrukce mateřských škol atd., atd.
Hodně je toho nutné ještě udělat a já pevně věřím,
že se nám to společně podaří.
Dovolte mi na závěr poděkovat vám všem.
Pracovníkům celého městského úřadu, ale hlavně
všem občanům tohoto města, jimž není lhostejný
běh událostí. Těm, kteří se aktivně účastní
veřejných projednávání a přispívají svými
myšlenkami. Všem, kteří spolupracovali na vytvoření
komunitního i integrovaného plánu
a nehleděli na svůj čas. Také díky jim jde
Jablonec správnou cestou.

Zastupitelstvo 18.12.2008

Čtvrtek 18. 12. 2008

4a) Zpráva starosty města

Pan Vostřák řekl, že objekt byl majetkem Bytového podniku, proč to město kupovalo, když to bylo součástí městského majetku. Dále se tázal na další pokračování stavebních prací v Dolině.

Mgr. Tulpa k dalšímu postupu výstavby v Dolině řekl, že se provádí právní rozbor, jak je napadnutelná uzavřená smlouva s developerskou firmou. Jsou výhrady k termínům.

ČRo Sever - Spor firmy Ekky Development s Jabloncem nad Nisou

Úterý 9. 12. 2008

moderátor
——————–
S Českým rozhlasem Sever se teď vypravíme do Jablonce nad Nisou. V lokalitě Dolina tu má vyrůst přibližně dvě stě padesát bytů. Ovšem hustota a hlavně výška zástavby se nelíbí obyvatelům sousedství. Více než tisíc lidí proto podepsalo petici a investor, pražská firma Ekky Development, městu naznačila, že od záměru ustoupí, pokud město nebude situaci řešit. Více informací má naše jablonecká zpravodajka Radana Šefrová. Dobré odpoledne, Radano.

Radana ŠEFROVÁ, redaktorka
——————–
Pěkné odpoledne tobě i posluchačům Českého rozhlasu Sever. To, že lidé protestují, není úplná novinka. Ovšem právě jejichodpor zdržel projednání změny územního plánu, které je pro výstavbu nutné. To se nelíbí investorovi a podle něj město nespolupracuje tak, jak by mělo. Zvažuje proto, že od stavebního záměru ustoupí, nebo že změní typ zástavby.

moderátor
——————–
Znamená to tedy, že by místo těch plánovaných bytových domů postavili rodinné domky, jak si přejí obyvatelé v okolí Doliny?

Radana ŠEFROVÁ, redaktorka
——————–
Pravděpodobně i to je jedna z možností - místo dvě stě padesáti bytů postavit přibližně šedesát domků nebo dvojdomků. Ovšem, jak se říká, nebylo by to zadarmo. Původní projekt počítal s určitým výnosem a díky tomu investor plánoval financovat infrastrukturu. Uvnitř nové výstavby by udělal ulice, chodníky, obchod nebo restauraci a podobně. V případě, že by se typ zástavby změnil, muselo by pak velkou část infrastruktury financovat město. Navíc místostarosta Otakar Kypta tvrdí, že investor měl s protesty obyvatel počítat, že nová výstavba vždy přináší rizika a nemůže všechna vzít na sebe pouze město. Upozorňuje také na to, že v současné době už není poptávka po bytech tak velká a i to může být jeden z důvodů, proč má investor záměr plány změnit.

Otakar KYPTA, místostarosta Jablonce nad Nisou
——————–
Takže to vlastně vypadá, že investor a město Jablonec jsou v tuhle chvíli ve sporu. Je to tak.

Radana ŠEFROVÁ, redaktorka
——————–
Tak daleko to ještě není, ale samozřejmě může se stát, že investor bude požadovat náhradu za zmařenou investici řádově ve výši několika milionů korun. Místostarosta Otakar Kypta chce dál vést jednání. Město má zájem na Dolině stavět. Podle něj je postup města v pořádku a zdržení zatím není tak zásadní. Věří, že se dohodne i s protestujícími obyvateli. Pokud se tak ovšem nestane, může spor skončit u soudu. V tuhle chvíli je to zatím ode mne všechno. Na slyšenou.