Archiv pro Duben 2009

Česká televize - Události

Neděle 26. 4. 2009

Události 26.4.2009

Tisková zpráva MÚ Jablonec - Jablonec už není vázán smlouvou

Pátek 24. 4. 2009

Zastupitelstvo města vzalo včera na vědomí odstoupení společnosti SEN PROPERTY s.r.o. od smlouvy o smlouvě budoucí kupní k pozemkům v lokalitě Dolina.

Listopadovým usnesením z roku 2007 schválili zastupitelé zveřejnění lokalit s regulativy zástavby. Dalším svým usnesením z ledna 2008 se rozhodli  uzavřít smlouvy se společností SEN PROPERTY s.r.o na koupi pozemků k výstavbě bytových a rodinných domů a komerčního objektu s tím, že o územní rozhodnutí bude zažádáno nejpozději do 31. března tohoto roku, o stavební povolení nejpozději do 31 října 2009 a o kolaudační rozhodnutí nejpozději do 31. října roku příštího.

„Proto 16. června 2008 uzavřelo město Jablonec nad Nisou se společností SEN PROPERTY s.r.o smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemky v lokalitě Dolina, a to včetně odkládacích podmínek, které umožňovaly jedné či druhé straně od smlouvy odstoupit v případě, že kterýkoliv z uvedených termínů nebude dodržen,“ říká vedoucí právního oddělení MěÚ Leoš Teufl a dodává: „První propadný termín uplynul dne 31. 3. 2009, kdy měla společnost SEN PROPERTY s.r.o. nejpozději požádat o vydání územního rozhodnutí pro plánovanou výstavbu. Tento termín nebyl ze strany společnosti dodržen a 1. dubna 2009 obdrželo město odstoupení uvedené společnosti od smlouvy o smlouvě budoucí kupní.“

Z toho důvodu již město není vázáno smluvním vztahem k prodeji zmíněných pozemků právě a jen společnosti SEN PROPERTY s.r.o. a může nyní s nimi dále naložit dle vlastního uvážení.

Odbor rozvoje však již v souvislosti s plánovanou výstavbou nechal zpracovat některé studie, a to studii humanizace ulice Lesní, studii a geometrické plány pro výkupy pozemků ke křižovatce ulic Liliová - Lesní a zokruhování ulic Na Hutích - Lesní, Dolina včetně zaměření výškopisu a polohopisu. Cena těchto dokumentů se zatím rovná částce 300 000 korun.

Zastupitelstvo 23.4.2009

Čtvrtek 23. 4. 2009

16. Odstoupení od smlouvy

předkládá: Ing. Otakar Kypta, místostarosta města

Ing. Kypta vysvětlil, že vítězná firma SEN PROPERTY s.r.o. jednostranně odstoupila od smlouvy, město jejich odstoupení akceptuje, pokračuje se v procesu schvalování územního plánu.

Ing. Pešek se tázal, jaký je právní vztah EKKY Development a SEN PROPERTY s.r.o. Předpokládá, že v případě soudního sporu si město najme právní kancelář. Bude město vypisovat opakované VŘ za stejných podmínek?

Ing. Kypta řekl, že je třeba vyhodnotit celou záležitost, pokud bude soudní proces - najme se specializovaná právní kancelář, všechny developerské firmy mění stavby objektů na menší byty. VŘ se zatím vypisovat nebude.

Pan Bartoněk upozornil, že je třeba být připraveni na to, že developeři podají žalobu na město.

JUDr.Ing.Pleticha řekl, že je třeba si připravit podklady a potřebnou dokumentaci. V případě angažování právní firmy bude město nuceno zaplatit vysoké náklady (6,5 mil.Kč) na poplatky, zatím žádná žaloba podána nebyla.

Mgr. Tulpa souhlasil s připraveností na případný právní spor, ale je třeba jednat o Dolině, zda výstavbu spustit jako městskou část nebo developerskou.

Ing. Kypta hovořil o přípravě stavby ČEZu na nové trafostanici JIH. ČEZ bude zatím omezeně vydávat povolení k připojení. V r. 2010 nová trafostanice, návaznost na Dolinu a Huť, dále Liliová atd. dál do města.

Nebyla další diskuse a pan Šourek přečetl navržené usnesení bez doplnění.

29-0-0-0

Usnesení ZM č. 563/2009

Odstoupení od smlouvy - Dolina

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o odstoupení od smlouvy a

bere na vědomí

odstoupení společnosti SEN PROPERTY s.r.o. od smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 188-2008-FaM/OMP k pozemkům p.č. 1905/2 a p.č 1999/25 (oba k.ú. Jablonec nad Nisou) v lokalitě Dolina

Genus - Minuty regionu

Pátek 17. 4. 2009

Minuty regionu 17.4.2009

RTM - Zprávy

Pátek 17. 4. 2009

Zprávy 17.4.2008

MFDnes - Firma zažaluje město o 180 milionů

Čtvrtek 16. 4. 2009

V Jablonci nevznikne plánované obří sídliště. Firma, která měla byty stavět, chce po radnici náhradu škody

Jablonec nad Nisou - Jablonci hrozí žaloba o sto osmdesát milionů korun. S radnicí se chce soudit společnost Ekky development kvůli plánované investici do bytové výstavby v oblasti Doliny. Akci kvůli potížím investor nyní stopnul.

„Žalobu již máme sepsanou. Jde nám o to, co jsme již do projektu investovali, což je necelých dvacet pět milionů, a pak ještě o ušlý zisk, počítali jsme, že na Dolině vyděláme sto čtyřicet až sto padesát milionů korun,“ řekl včera Pavel Řežábek z Ekky development. Zjednodušeně řečeno, podle něj město nezajistilo takové podmínky, aby developer mohl stavět bez překážek.

Starosta Jablonce Petr Tulpa se prý žaloby o miliony nebojí. „My jsme žádnou chybu neudělali, je to chyba developera,“ reagoval.

Již nyní je jisté, že firma Sen Property (Ekky development) na Dolině byty ani domy stavět nebude. Prvního dubna totiž odstoupila od smlouvy směstem. Podle této dohody měla na zelené louce postavit Novou Dolinu, kde měly být bytové domy s 230 byty, 24 řadových domů a 170 garáží. Akce měla celkem stát půl miliardy korun.

„Důvodem pro odstoupení od smlouvy je skutečnost, že okolnosti uzavření smlouvy a realizace projektu se natolik změnily, že společnost od projektu ustupuje,“ říká mluvčí města Jana Fričová. „Těmito skutečnostmi jsou v prvé řadě nepochybně současná finanční a hospodářská krize a situace na trhu s nemovitostmi.“ Město lituje, že se na Dolině stavět nebude. „Radnice respektuje postoje společnosti a je si vědoma, že nyní po ní nemůže požadovat dodržení smlouvy,“ dodala mluvčí.

Ekky (Sen property) vidí situaci jinak. Podle nich hlavní problémy způsobilo město, a proto se s ním chce soudit. „Již na počátku vyhlásili výběrové řízení na zastavení lokality, a přitom si nezjistili, co by tam lidé vůbec chtěli. Vybrali si náš projekt bytových a řadových domů. Jenže jsme narazili na odpor místních obyvatel,“ líčil obtíže Řežábek.

Ekky nabídlo městu, že místo bytových domů, jejichž výška lidem vadila, postaví rodinné a řadové domy. „Radnici jsme řekli, že bychom v tomto případě od nich požadovali proplacení nákladů, to je zmíněných dvacet pět milionů korun, a aby se nějak podíleli na výstavbě inženýrských sítí, třeba silnice, protože zisk ze stavby těchto domů by nebyl tak velký jako z bytových domů a nestačil by na tuto část projektu. Naše řešení ale město odmítlo,“ uvedl Řežábek.

Město, jak tvrdí, trvalo na původním projektu. „Jeho realizace přes odpor lidí by ovšem byla obtížná a táhla by se roky. My se nechceme s někým přít, chceme stavět, proto jsme projekt zastavili a chystáme žalobu.“ Řežábek si myslí, že i soud s městem se potáhne dlouho. „Jsou to politici, třeba spoléhají na to, že problémy budou řešit zastupitelé, kteří přijdou na radnici po dalších volbách.“ Starosta Tulpa včera o žalobě konkrétní informace neměl. „Ještě jsme ji nedostali. Osobně se ji ovšem nebojím, nechť to zkusí, je to jejich věc. Město postupovalo správně a dodrželo smlouvu, dokonce jsme i umožnili změnu územního plánu potřebnou pro výstavbu projektu Nová Dolina. Udělali jsme vše, co chtěli.“ Protesty lidí podle starosty provázejí prakticky každou stavbu a developer mohl bytové domy změnit podle představ místních obyvatel. „Bylo jejich rozhodnutím, že tak neučinili, nikoliv naším. Ne oni, ale my jsme poškození a mohli bychom se s nimi soudit. Kdo nám třeba zaplatí projednávanou změnu územního plánu?“ uvedl Tulpa.

* Kauza bytů Loni vybrali zastupitelé firmu Ekky development, aby postavila v Jablonci na Dolině 230 bytů, 24 řadových domů a 170 garáží. Radnice zahájila změnu územního plánu, v němž se s bytovými domy původně nepočítalo. Problémy nastaly, když proti výstavbě, hlavně vyšších domů, začali protestovat lidé. Firma projekt zastavila. Bude se s městemsoudit o 180 milionů.

Jablonecký deník - Dolinu nezastaví a žalují město

Čtvrtek 16. 4. 2009

Jablonec n. N. - /AKTUALIZOVÁNO/ V lokalitě Dolina v Jablonci se stavět nebude. Za vynaložené milionové náklady a ušlý zisk z projektu Nová Dolina žaluje developer město Jablonec. Výstavbě bytových domů v těchto místech tak definitivně odzvonilo.

Petanté svůj boj vyhráli. Na Dolině plánovaná výstavba čtyřapůlpodlažních domů, dvaceti čtyř řadových dvojdomků a domů o třech podlažích se nekoná.

Společnost Sen Property odstoupila k 1. dubnu od smlouvy, která byla předpokladem k realizaci projektu Nové Doliny. Pro developera to znamená již nyní řádově pětadvacetimilionová ztráta, proto žaluje město za pochybení v zadávacích podmínkách.

„Městu jsme nabídli jiný projekt, který je shodný s dosud platným územním plánem. Tedy projekt zahrnující výstavbu rodinných domků,“ uvedl jednatel firmy Ekky Development Pavel Řežábek. O novém projektu od investora však město nechtělo slyšet.

„Na infrastruktuře by se již muselo podílet město finančně, zatímco v původním projektu nikoliv,“ doplnil Řežábek s tím, že město trvalo na původní smlouvě. „Doposud jsme do projektu vložili již dvacet pět milionů korun a každý další krok by byl ztrátový, protože je zde veliký odpor občanů. Začít stavět bychom mohli, a jestli vůbec, až za několik let,“ doplnil investor. Protože již nyní se jeho ztráty pohybují v milionech, podává na město Jablonec žalobu.

„Budoucí ušlý zisk se bude pohybovat okolo sto padesáti milionů korun. Podle slov právníka pochybilo vedení Jablonce, protože v zadávacích podmínkách smlouvy je, že bude pořízena změna územního plánu. A právě tato změna se kvůli odporu petantů může protáhnout až na několik let,“ tvrdí Pavel Řežábek.

V případě, kdyby investor Sen Property neodstoupil od smlouvy, jak uvedl Vlastislav Motl za petiční výbor, by proti výstavbě bojovali všemi možnými prostředky.

„Zatím jsme připomínky mít nemuseli, nic se nedělo. Nepočítali jsme, že bychom zástavbě Doliny zcela zabránili. Doufali jsme s maximálním pozdržením nebo výstavbou rodinných domů,“ zmínil Vlastislav Motl.

Jaké domy ve zmiňované lokalitě, kde člověk nalezne kus přírody, rozhodně nebudou, je zřejmé. S otazníkem však zůstává, jak město naloží s nevyužitými pozemky. Místostarosta Jablonce Otakar Kypta potvrdil, že i nadále zpracovávají změnu územního plánu tak, aby lokalita na Dolině byla zastavitelná.

„Jedná se o čerstvou věc, kterou teprve předložíme zastupitelům na příštím zasedání,“ podotkl Kypta. Ten upozornil, že není ani jisté, zda vyhlásí nové výběrové řízení k zástavbě.

„V současné ekonomické krizi, kdy jsou zpřísněné podmínky bank jak pro developery, tak pro budoucí klienty, nevíme, co bude pro město nejvýhodnější. Musíme vše projednat. Vidíme však, že je zájem spíše o rodinné domky než o bytové jednotky,“ zmínil Otakar Kypta.

Pro město je nyní rozhodující, že 1. dubna odstoupila společnost Sen Property od smlouvy, tedy nepožádali o územní rozhodnutí a smlouva tím zanikla. Mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová vyjádřila za město lítost k nerealizaci tohoto projektu.

„Respektujeme postoj společnosti a jsme si vědomi, že nyní nelze po společnosti spravedlivě požadovat uzavření smlouvy,“ zmínila Jana Fričová. Město vybralo projekt s více podlažími než jsou v souladu s platným územním plánem.

Náklady na komunikace a sítě totiž byly všechny schovány do projektu investora, pokud by se stavěly pro něj ekonomicky výnosnější vyšší domy. Dále jablonecký místostarosta potvrdil, že v lokalitě stále probíhají práce na komunikaci do Liberce, Lesní a Liliová. „Trafostanice zde také bude,“ dodal místostarosta Otakar Kypta.

Tisková zpráva MÚ Jablonec - Nová Dolina nebude

Středa 15. 4. 2009

Dne 1. dubna 2009 odstoupila společnost SEN PROPERTY, s.r.o. od smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která byla předpokladem k realizaci projektu tzv. „Nové Doliny“.

Důvodem pro odstoupení od smlouvy je skutečnost, že okolnosti uzavření smlouvy a realizace projektu se natolik změnily, že společnost SEN PROPERTY od realizace projektu ustupuje.

Těmito skutečnostmi jsou v prvé řadě nepochybně současná finanční a hospodářská krize a situace na trhu s nemovitostmi. Město Jablonec nad Nisou, jakkoliv lituje nerealizace tohoto projektu, respektuje postoje společnosti SEN PROPERTY a je si vědomo, že nyní nelze po společnosti spravedlivě požadovat uzavření smlouvy.

Záležitostí se bude zabývat zastupitelstvo města na svém zasedání dne 23. dubna 2009.