Archiv pro Květen 2009

Jablonecký deník - Stanice vyřeší málo elektřiny

Čtvrtek 7. 5. 2009

Jablonec n. N. - Závěrečná jednání vedou k tomu, že ČEZ zahájí již letos výstavbu transformovny Jih na Dolině. Vyřeší tak zásobování elektřinou nejen této lokality za podmínek vybudování dalších distribučních trafostanic.

Dvě stě třicet milionů korun si vyžádá vybudování transformovny Jablonec Jih na Dolině. Podle slov místostarosty Otakara Kypty bez transformovny by se v Jablonci nedalo už nic postavit. „Transformovna doplní kapacitu Jablonce jako celku,“ míní Kypta.

S ukončením stavby, kterou plně budou hradit ČEZ Distribuce ze Skupiny ČEZ, počítají na konci příštího roku. „Rádi bychom začali transformovnu Jih a přívodní vedení velmi vysokého napětí 110 kV budovat ještě letos. Pokud vše poběží hladce, stavba by měla být ukončena v roce 2010,“ uvedla mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy Soňa Hendrychová.

Podle jabloneckého místostarosty Otakara Kypty jsou již neshody se smlouvami s majiteli pozemků vyřešeny a nic nebrání výstavbě nové transformovny, která v budoucnu vyřeší i zásobování nového obchodního centra, které postaví firma Crestyl.

„Plánujeme vybudovat vývody vysokého napětí, které přivedou elektřinu do města Jablonec. Odhad této investiční akce je ve výši padesát milionů korun,“ doplnila Hendrychová s tím, že všechny tyto rozsáhlé investice mají zvýšit spolehlivost dodávek elektrické energie a umožnit nová připojení zákazníků a tedy i navýšení rezervovaného příkonu v dané lokalitě.

Nyní se připravuje kabeláž vedená pod zemí, která povede přes Dolinu, Kokonín, Vrkoslavice a vrkoslavické rybníky.
O nedostatku elektřiny v minulosti již Deník informoval. Například v roce minulém ČEZ nemohly připojovat nová odběrná místa v centru Jablonce.

Nyní díky loňské investici do transformovny Sever, která umožnila uvolnit kapacitu pět MW přijímají ČEZ požadavky od maloodběratelů z řad domácností a podnikatelů v centru města.

Bez transformovny skončí veškerá výstavba
Kvůli vybudování transformovny Jih vznikne také nová komunikace za společností Bak. I zde pak budou rozvody z transformovny k jednotlivým odběratelům.
ČEZ v Jablonci by zatím musely odmítnout velkoodběratele, to vyřeší až zmíněná výstavba nové transformovny. Jedním z velkoodběratelů elektřiny je také Obchodní centrum Rýnovka. Již z dřívějška však mělo centrum odběr elektřiny od ČEZ zajištěný.

Transformovna Jih bude řešit problematiku s nedostatkem elektřiny v Jablonci, nikoli v Liberci, kde prioritou pro posílení distribučních sítí v Liberci je vybudování vrchního dvojitého vedení velmi vysokého napětí 110 kV na trase Bezděčín - Šimonovice. V současné době probíhá územní řízení a jednání s majiteli stavbou dotčených pozemků k získání práv k umístění vedení. Investice jen do samotného vrchního vedení 110 kV dosáhne 36 milionů korun.

Ke konci roku 2008 evidovali na celém území Skupiny ČEZ 3 517 304 odběrných míst. „V severočeském regionu do konce loňského roku registrujeme 671 814 odběrných míst. Technici Skupiny ČEZ loni připojili na severu Čech sedm set jedenadevadesát nových odběrných míst,“ uzavřela Hendrychová.

Lenka Brabencová