Archiv pro Červenec 2009

MFDnes - Konec strachu: Jablonec bez proudu nezůstane

Úterý 7. 7. 2009

Ještě před několika týdny Jablonci hrozilo, že městu dojde elektřina. Kdo si chtěl postavit rodinný domek, nedostal od energetiků příslib, že dostane energii, a měl smůlu. Nyní přišla dobrá zpráva: problémy budou vyřešené nejpozději do roku 2011.
„Vybudování nové transformovny řeší krizovou situaci s nedostatkem elektřiny ve městě. Umožní připojení dalších obyvatel i nových investorů,“ upozornil místostarosta Jablonce Otakar Kypta.
Jablonec měl málo elektřiny, protože do města vedou „slabé“ kabely. ČEZ proto plánoval, že je posílí, přivede novou přípojku a v oblasti Doliny postaví transformovnu Jih.
„Potýkali se s neshodami smajiteli pozemků, přes něž měly kabely vést. Konkrétně to bylo v oblasti Vrkoslavických rybníků a v Kokoníně. Nyní se s vlastníky parcel energetici na cenách věcného břemene dohodli, takže mohou začít stavět,“ řekl místostarosta, který zprostředkoval jednání mezi ČEZem a majiteli pozemků. Spory vlastníků a ČEZu se táhly více než rok, takže město dokonce zahájilo proces vyvlastnění parcel ve veřejném zájmu. Průtahy vážně hrozily tím, že město bude mít za pár měsíců nedostatek proudu a že se zastaví jeho rozvoj. „Distribuce by chtěla ještě letos začít stavět v Jablonci novou transformovnu Jih a přívodní vedení velmi vysokého napětí za 230 milionů korun,“ informovala o stavbě Soňa Holingerová Hendrychová, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy. Díky těmto investicím bude ve městě nejpozději do roku 2011 energie dost. Stavba by měla začít a zároveň skončit v závěru roku 2010.

„Pokud by se, hlavně kvůli sněhu, vyskytly potíže, skončily by maximálně v půlce roku 2011,“ dodal Kypta.
Nyní ČEZ žádá o územní rozhodnutí, a pak začne hledat ve výběrovém řízení stavební firmu.
„Bezprostředně po získání stavebního povolení mohou práce odstartovat,“ informoval Filip Secký, ředitel úseku Obnova sítí ČEZ Distribuce.
V nové transformovně použije ČEZ nejmodernější technologie. „V případě, že by požadavky zákazníků v Jablonci v budoucnu i nadále narůstaly, je možnost transformovnu Jih rozšířit tak, aby proudu ve městě bylo více,“ poznamenala Hendrychová. Současně s transformovnou energetici postaví také přívodní vedení velmi vysokého napětí v délce zhruba pěti kilometrů, z toho povede tři a půl kilometru kabelem. Zároveň bude nutné zvýšit kapacitu elektrické sítě ve městě, což bude stát kolem padesáti milionů korun.
Další peníze musí do akce vložit jablonecká radnice. „Na Dolině postavíme silnici, v jejímž těle povede přívod proudu do města. To je nutné, aby řešení problémů s elektřinou bylo definitivní a nemuseli jsme, třeba až se zahájí stavba domů na Dolině, kabely překládat,“ vysvětlil Kypta.

KATEŘINA FROUZOVÁ