Archiv pro Září 2010

Zastupitelstvo 30.9.2010

Čtvrtek 30. 9. 2010

36) Revitalizace navážkové oblasti a obnova znehodnocené lokality -
výstavba ekologického centra a přírodně-naučného parku - ZM/918/2010

Paní Bukvicová se tázala na budoucí výstavbu sídliště Dolina, zda není výstavba tohoto centra spíše jako zátěž lokality.

Pan Vobořil řekl, že si myslí, že park pro děti bude ku prospěchu .

Pan Vostřák řekl, že celá lokalita Doliny až k autobusovému
nádraží je zanedbaná a přírodně volná. Naopak si myslí, že výstavba
ekolog. centra bude úspěšné pokračování celého úseku a výstavbě na
Dolině to nemůže překážet.

46) Nové interpelace

Mgr. Tulpa se tázal p. Bukvicové, zda chce svůj dotaz přečíst –
k bodu 36) – zda budou zapracovány připomínky z dnešního jednání
k lokalitě Dolina.