Archiv pro Říjen 2010

Jablonecký zpravodaj - Kde je na Dolině zakopaný pes?

Středa 6. 10. 2010

Chtěli bychom stručně popsat, co se stalo
a na čem ztroskotal projekt výstavby nového
bydlení na Dolině. V první řadě je potřeba
připomenout, že Územní plán města počítal
s výstavbou rodinných domků v tomto
území. Vzhledem k okolní přírodě a místní
zástavbě je to zcela logické.
Nové vedení města se po volbách rozhodlo,
že osloví developerské fi rmy a nechá je
zmíněné území zastavit domy. Město tedy
vyhlásilo soutěž, ve které bylo posuzováno
několik projektů. Některé, jako projekt Družstva
PLP INVEST, zcela odpovídal Územnímu
plánu. Nabízel vybudování komplexního
obytného souboru sestávajícího se z 18
jednotlivých solitérních rodinných domů
a dvojdomků a 8 řadových domů navazujících
na stávající zástavbu v dané lokalitě.
Nepodsklepené budovy se sedlovými a plochými
střechami měly být jednopodlažní,
dvoupodlažní a v případě bytových řadových
objektů čtyřpodlažní. Jiné požadavku ÚP
neodpovídaly.
Právě z takových byl vybrán vítězný projekt,
který počítal s výstavbou vícepodlažních
domů. Vedení města se zavázalo vítězné
fi rmě připravit potřebné podmínky, tedy
zejména změnu Územního plánu. Jenomže
proti výstavbě paneláků se zdvihl velký odpor
místního obyvatelstva, které v petici požadovalo
zrušení záměru výstavby. Nakonec
ani zastupitelé pro změnu Územního plánu
města ruku nezvedli. Tím stavba skončila
dříve než začala a poškozená firma vede
proti městu soudní spor ve výši sta milionu
korun za zmařenou investici.
Kde je na Dolině zakopaný pes?
Co dodat závěrem? Škoda, že se současné
vedení radnice včas neporadilo
s úřednickým aparátem radnice. Sedí
tam fundovaní odborníci, kteří vysvětlí,
co je možné a co nikoliv. A řešení do budoucna?
Postupovat při realizaci takto
významných projektů odpovědně, provést
kvalitní přípravu a dbát na šetrné provedení,
jako tomu bylo u všech realizovaných
akcí do roku 2006. –red–