Archiv pro Leden 2011

Zastupitelstvo 27.1.2011

Čtvrtek 27. 1. 2011

6) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Ke zprávě starosty města:

PhDr. Fojtíková se tázala na jednání s p. Motlem ohledně výstavby Dolina, jednání s p. Gojdičem – Tajvan a jednání s Mgr. Musilem ohledně nesvéprávnosti některých občanů.

Pan Vobořil informoval o veřejném projednání akce Dolina. Bude žádat o nový termín k tomuto projednávání s předsedy klubů a zastupiteli. Další postup bude předložen ZM.

MFDnes - Lidé v Jablonci se brání, nechtějí u domů stovky bytů

Úterý 25. 1. 2011

JABLONEC NAD NISOU Proti možné výstavbě sídliště Na Dolině v Jablonci se brání místní obyvatelé. Přestože firma, která zde chtěla postavit 24 řadových domů o 230 bytech, odstoupila, město nadále prosazuje změnu územního plánu. Ta povoluje zastavět území čtyřpatrovými domy.
Pokud ji zastupitelé schválí, mohou lidem vedle domů vyrůst paneláky. „Přes veškeré úsilí, podpořené v minulosti čtrnácti sty podpisy pod peticí, se nepodařilo prosadit, aby město ustoupilo od změny územního plánu,“ řekl předseda petičního výboru Vlastislav Motl.
Vedení města se bojí, že by je developer mohl žalovat a chtít náhradu i několikamilionů. „Před verdiktem se sejdu se všemi politickými kluby i zástupci petičního výboru. I kdybychom změnu schválili, nehrozí další bytová výstavba. Na Dolině je totiž třeba vybudovat infrastrukturu a město tuto investici nemá pro tento rok v plánu,“ dodal místostarosta Jablonce Petr Vobořil.

MFDnes - Nechtějí sídliště a hrozí si žalobami

Pátek 14. 1. 2011

JABLONEC NAD NISOU Investor odstoupil od původních plánů postavit sídliště v části Jablonce Na Dolině. Nikdo další zde investovat do bytové výstavby nechce. Místní mají zájem zachovat lokalitu tak, jak je. Přesto město dále prosazuje změnu územního plánu tak, aby v budoucnu bylo možné zastavět Dolinu čtyřpodlažními domy. Důvod? Hrozba žaloby a milionová pokuta městu.
Necelá stovka lidí dorazila na pondělní projednávání změny územního plánu. Lidé dokonce hrozili městu žalobou.
Nepřímé odpovědi místostarosty Petra Vobořila lidi doslova zvedaly ze židle. „Zažaluji vás, lžete,“ zněla na počátku diskuse velkým sálem radnice hrozba od Jana Schindlera, obyvatele Doliny.

Proti výstavbě už bojují lidé podruhé

Nervozita a napětí lidí byly znát, už asi jen proto, že do boje za své bydliště musí vyrážet podruhé. Zhruba před dvěma lety se jim povedlo odrazit výstavbu obřího sídliště. Změnou územního plánu by se situace mohla opakovat.
Lidé se především dožadovali vysvětlení, proč město stále trvá na změně, aby se Dolina mohla zastavět řadovými domy typu paneláků. „Nikdo tam stavět nechce, Ekky Development odstoupil, tak proč město stále jedná o změně,“ ptá se jeden mladších zastánců Doliny. Odpověď je prostá, byť zástupci města nejprve otáleli s jasnou odpovědí. Přítomní si ji však vynutili přímo položenými otázkami.
Nad městem totiž visí hrozba žaloby a několikamilionové pokuty, pokud zastupitelé změnu územního plánu neodsouhlasí. „V současné chvíli sice neexistuje soudní řízení, které by se týkalo náhrady škody. Pokud bychom změnu přestali projednávat, dali bychom developerovi do rukou další zbraň,“ přiznal nakonec místostarosta.
Na radnici dorazili také zástupci Občanského sdružení Dolina. „Přestože původní investor odstoupil, i nadále nesouhlasíme se změnou, která by směřovala k většímu počtu bytů a zvyšování podlažnosti,“ trvají si na svém zástupci sdružení. Vobořil na to reagoval, že sice petičníky chápe, ale nemůže jim dát záruky, že když zastupitelé odsouhlasí změnu, že ji za nějaký čas vrátí zpět. Velké rozhodnutí čeká zastupitele na únorovém zasedání. Kauza Dolina se táhne od roku 2007, kdy město odsouhlasilo, že developer zde postaví dvacet čtyři řadových domů o 230 bytech a 170 garážích. Město mu však přislíbilo pozemky, které doposud počítají jen s výstavbou rodinných domů. Proti tomu záměru se postavili místní lidé a svůj nesouhlas stvrdili čtrnácti sty podpisy. Vyhráli. Investor od projektu odstoupil.
Podle mluvčí jablonecké radnice Jany Fričové se nyní bude investor pokoušet z města získat peníze. „Celou záležitost mají v rukou právníci. Předpokládám, že žaloba bude, ale pro mne je Dolina již uzavřená záležitost,“ poznamenal Pavel Řežábek z Ekky Development.
Téměř všichni přítomní se také shodli, že developerovi se pochybení města hodilo. Poptávka po bytech byla před čtyřmi lety o dost vyšší než nyní. „I volných bytů stále přibývá,“ připustil Vobořil.

Lenka Brabencová

Genus - Minuty regionu

Středa 12. 1. 2011

Minuty regionu 12.1.2011

Naše Jablonecko - Jablonec chystá změnu územního plánu na Dolině

Úterý 11. 1. 2011

Pokud ji zastupitelé schválí, budou se na tomto území moci stavět i čtyřpatrové domy. Doposud jsou povolené jen dvoupatrové. Sídliště ale na Dolině nevyroste. Investor, který ho chtěl stavět, od záměru ustoupil. Jablonec mu však přislíbil, že změnu v územním plánu provede. Nyní se bojí mnohamilionové pokuty v případném soudním sporu, pokud tak neučiní.

„Zažaluju vás,” vykřikl na adresu zastupitelů Jablonečan Jan Schindler. To byla nejdramatičtější chvíle veřejného projednávání záměru změny územního plánu na jablonecké Dolině, které se uskutečnilo v zasedačce jablonecké radnice v pondělí 10. ledna.

Ale popořádku. Celý příběh začal v roce 2007, kdy se společnost Ekky development rozhodla postavit na Dolině 24 řadových domů s 230 byty. Začátkem roku 2008 projekt podpořilo jablonecké zastupitelstvo. „Pro bylo 28 zastupitelů z 30 přítomných. Po obměně v tom současném stále sedí 22 zastupitelů, kteří zapříčinili celou situaci,” uvedl Vlastislav Motl z Občanského sdružení Dolina. Proti záměru se zvedla vlna odporu místních obyvatel. Sepsali petici, pod kterou se podepsalo 1400 lidí. Slavili dílčí úspěch. Ekky development od stavby ustoupila.

Zároveň však pohrozili městu žalobou. Z tohoto důvodu chce Jablonec nyní provést požadovanou změnu územního plánu. „Předložím ji zastupitelstvu. Buď ji schválí, či nikoli,” vysvětlil místostarosta Petr Vobořil. V tuto chvíli není podle jeho vyjádření v této věci žádné soudní řízení. „Určité riziko podání žaloby ale existuje,” objasnil. A s ní i mnohamilionové pokuty.

Proti jsou však místní lidé. „Vadí mi překrucování faktů. Obyvatelé se jasně vyjádřili, že nechtějí změnu územního plánu. Předchozí zastupitelstvo přesto slíbilo developerům něco, na co neměli oprávnění,” řekl Schindler. Od počátku protestují proti umožnění případné stavby vícepatrových domů členové Občanského sdružení Dolina. „Ať už formou petice, či při jednáních s tehdejším starostou Petrem Tulpou a místostarostou Otakarem Kyptou,” konstatoval za sdružení Michal Haufer. „I v současné době nesouhlasíme s připravovanou změnou a trváme na zachování současného stavu,” zdůraznil. Jsou i proti konkurenčnímu projektu výstavby retenční nádrže. „Dlouhá léta se město o jednu z nejstarších částí Jablonce nestará,” dodal.

Po odstoupení Ekky development podle místostarosty Vobořila nikdo jiný zájem o výstavbu bytů na Dolině neprojevil. Důvodem je současná ekonomická krize. „Musíme si uvědomit, že se píše rok 2011 a ne 1911. V té době byl Jablonec jedním z nejbohatších měst v Evropě. Nyní se zhroutil sklářský průmysl. A když tu nebudou pracovní příležitosti, nepohrnou se k nám lidé, aby tu bydleli,” zmínil další účastník pondělní akce Mojmír Bleša.

Autor: Oldřich Szaban

Naše Jablonecko - 11.1.2011

Úterý 11. 1. 2011

11.1.2011

Jablonecký deník - Jablonec n. N.: V lokalitě Dolina nechtějí vysoké domy, poslední připomínky mohou dát v pondělí

Středa 5. 1. 2011

Petici proti Návrhu změny Územního plánu týkající se lokality Dolina
podpořilo zhruba tisíc čtyři sta lidí. Přesto jablonecká radnice na svém
záměru trvá, chce povolit namísto rodinných domků o dvě podlaží vyšší
budovy v plánované zástavbě. O změně by měli zastupitelé rozhodovat na
nejbližším jednání 27. ledna. V pondělí 10. ledna od 15 hodin mají lidé
poslední možnost aktivně vyjádřit k návrhu změny své připomínky. Veřejné
projednávání se koná v zasedací místnosti ve II. patře radnice. (lek)

MFDnes - Jablonec se bojí žaloby, proto dál prosazuje sídliště na Dolině

Středa 5. 1. 2011

Proti výstavbě sídliště v Jablonci na Dolině sepsali lidé i petici

JABLONEC NAD NISOU Žaloba na město o miliony korun. Strašák, kvůli kterému zastupitelé nadále projednávají změnu územního plánu. Na Dolině v Jablonci by tak mohlo v budoucnu vyrůst sídliště, které ovšem odmítají místní obyvatelé. Boj lid versus město, kvůli zastavění Doliny se bude odehrávat již podruhé. „Proti sídlišti jsme protestovali již před dvěma lety. Město totiž investorovi přislíbilo, že na Dolině bude moci postavit domy o čtyřech podlažích. Územní plán však dodnes hovoří, že zde mohou být jen domy rodinného typu,“ připomněl problém předseda petičního výboru Vlastislav Motl.
Ten také upozornil, že přes veškeré úsilí, podpořené v minulosti čtrnácti sty podpisy pod peticí, se nepodařilo prosadit, aby město zcela ustoupilo od změny územního plánu.
Jistou výhru si ale Občanské sdružení Dolina může na svůj účet připsat. Pro nerovné jednání města a kvůli odporu místních obyvatel, z výstavby dvaceti čtyř řadových domů o 230 bytech a 170 garážích sešlo. Investor Ekky development pak žaloval město o miliony korun za zmařenou investici. „Celou věc mají nyní v rukou právníci,“ poznamenal Pavel Řežábek z Ekky development.
Ten také vyloučil, že by v Jablonci s navrhovaným projektem chtěli dále pokračovat. „Rozhodně zde stavět nebudeme, ani kdyby to bylo zadarmo a město by nám připlatilo. S Jabloncem jsme skončili,“ zlobí se Řežábek.