Archiv pro Březen 2011

Naše Jablonecko - Dolina: Zastupitelé odložili změnu územního plánu

Čtvrtek 24. 3. 2011

Jablonecké zastupitelstvo pozastavilo změnu, která by v budoucnu na Dolině umožnila stavbu vícepodlažních domů. Budoucnost tamních pozemků vyřeší až tvorba nového územního plánu. Místní rozhodnutí nevítají s jásotem, jejich boj proti změně se totiž pouze odkládá o další dva roky.

Před zastupiteli vystoupil s emotivním projevem člen petičního výboru Vlastislav Motl. On i další obyvatelé Doliny požadují definitivní ustoupení od chystané změny. Na Dolině chtějí mít pouze rodinné domky.

„Už před třemi lety, kdy se o změně začalo mluvit, jsme během tří neděl nasbírali 1400 podpisů pod petici. Uvědomte si, že všichni to byli voliči a takový počet hlasů někteří z vás ani nedostali,” připomínal zastupitelům váhu veřejného mínění na čtvrtečním zasedání Motl.

Zastupitelé ale byli rozhodnuti změnu pouze pozastavit. „Na základě doporučení Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje jsme navrhli změnu pozastavit s tím, že potřeby funkce bydlení na Dolině budou posouzeny komplexně v rámci nového územního plánu,” vysvětlil zastupitelům, kteří návrh poté přesvědčivou většinou schválili, místostarosta Petr Vobořil (Domov nad Nisou).

Místní byli ještě před týdnem přesvědčeni, že zastupitelé změnu schválí. I přesto, že se tak nakonec nestalo, neulevilo se jim. „Je to jen odložení problému. Je jasné, že za dva roky nás čeká tentýž boj, který už jsme absolvovali,” hodnotil rozhodnutí Motl.

Další člen Občanského sdružení Dolina Jiří Stejskal apeloval na zastupitele, aby napravili chybu, kterou podle něj udělali v roce 2008. Tehdy zastupitelstvo - z více než dvou třetin stejného složení jako nyní - slíbilo společnosti Ekky development, která chtěla na Dolině vystavět panelové domy, změnu územního plánu. Právě nátlak veřejnosti ale nakonec změně zabránil. Ekky pak hrozilo žalobou o 175 milionů korun.

„Ukázalo se, že záměr zastupitelů nevyšel a nebyl správný. Proto vás žádám, abyste si uvědomili svou chybu a napravili ji zamítnutím změny,” vyzýval Stejskal. Členové občanského sdružení mají za to, že zastupitelé chtějí změnu prosadit, aby se vyhnuli možné budoucí žalobě ze strany zklamaného investora.

Tehdejší starosta a dnešní místostarosta Petr Tulpa (Domov nad Nisou) vidí vinu za tehdejší pochybení na straně firmy. „V těchto případech se uzavírá smlouva o smlouvě budoucí, ve které je uvedeno, že je jiný územní plán a firma to musí respektovat. Firmy se však z toho snaží vytřískat, co to jde a všelijak toho zneužívají. Pro nás je to poučení pro příště,” řekl Tulpa.

Jiného názoru je zastupitel Petr Karásek (ODS). Podle něj za chybu investor nemůže. „Chyba byla ve vypsání výběrového řízení, jelikož bylo v rozporu s tehdejším územním plánem. Myslím, že tady ten problém je a my se musíme společně snažit ho vyřešit,” uvedl Karásek.

Aleš Vávra

Zastupitelstvo 24.3.2011

Čtvrtek 24. 3. 2011

ZM/63/2011

C. pozastavuje
na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vydání změny č. 38b Územního plánu města Jablonce nad Nisou s tím, že potřeby funkce bydlení v lokalitě Dolina budou posouzeny komplexně v rámci nového Územního plánu Jablonec nad Nisou.

21) Vydání změny č. 38b Územního plánu města Jablonce n.N. - ZM/63/2011

Předkládá: Petr Vobořil, místostarosta města

Pan Vobořil uvedl materiál, se kterým byl seznámen petiční výbor a byli seznámeni i předsedové jednotlivých klubů a upozornil na výstup z jednání Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města, kterým doporučuje ZM schválit variantu III. v návrhu usnesení.

Pan Motl upozornil, že celá záležitost kolem Doliny trvá již 3 roky. Po založení petičního výboru podepsalo petici na 1400 občanů = voličů. Založené občanské sdružení mělo nespočet jednání s představiteli města se stanovisky, která říkala, že obyvatelé Doliny změnu nechtějí. Kritizoval, že není do dneška možné získat zápis z výběrového řízení z počátku r. 2008, ani smlouvu mezi firmou Ekky Developer a městem, ze které hrozí městu pokuta. Materiály nelze obdržet, neboť se stále tvrdí, že jsou u právníka. Apeloval na zastupitele, aby rozhodli dle svého svědomí a upozornil, že 1400 podpisů je téměř 59% voličů z této lokality.

Pan Stejskal podpořil p. Motla, řekl, že dobře míněný záměr v r. 2008 nevyšel a tato chyba by se měla napravit. Apeloval na zastupitele, aby na Dolině podpořili původní regulativy před r. 2008 a zamítli změnu 38b.

Pan Vobořil upřesnil, že pozemek byl zveřejněn dle zákona a oba zájemci vystoupili před zastupitelstvem a záměr byl většinovým hlasováním schválen (č.224/2008). Výbor pro územní plánování a strategii rozvoje města, který projednává přípravu nového územního plánu, doporučil variantu III. a zároveň doporučil hlasování o každé variantě zvlášť.

Mgr. Tulpa doplnil, že v r. 2008 došlo k vyhlášení zájmových lokalit ve městě, ze kterých byly vybrány Dolina a Proseč a následně předloženy 2 projekty přímo zastupitelstvu, což nahrazuje výběrové řízení (zpracování pozemků). Návrhy, které z toho pak vzešly, vycházely ze studií – nebyly to projekty – návrhy na zpracování bloků (4-5 patrové objekty). K problematice smlouvy řekl, že smlouva mezi Ekky Development a městem tajná není, jde jen o tom, že k nahlédnutí do smlouvy musí dát souhlas i druhá strana. Problém je v tom, že toto sdružení vzniklo účelově a pokud existuje, musí dát souhlas. Existuje jedna jediná žaloba a to na platnost smlouvy. Nový územní plán počítá se zástavbou Doliny (rodinné domy). Sám podpoří variantu III., resp. C. - pozastavuje.

Mgr. Karásek řekl, že postup zveřejnění záměru byl standardní, ale celý problém je v tom, že pozemky byly zveřejněny v rozporu s tehdy platným územním plánem. Pozemky byly zveřejněny v jiné kategorii, než jaká byla uvedena v územním plánu. To je realita města a problém se musí řešit společně.

Ing. Beitl řekl, že nový územní plán překryje minulá usnesení. Jeho vznik je otázkou cca 2 let, ve kterých nikdo žádnou stavbu nezahájí. Nový územní plán bude schválen Výborem pro územní plánování a strategii rozvoje města.

Předseda návrhové komise Mgr. Svoboda dal hlasovat po variantách:

Varianta I. - vydává 0-20-5-5

Varianta II. - zamítá 3-06-13-3

Varianta III. - pozastavuje 23-0-2-0

Návrh usnesení byl schválen

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

p o z a s t a v u j e

na základě §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydání změny č. 38b Územního plánu města Jablonce nad Nisous tím, že potřeby funkce bydlení v lokalitě Dolina budou posouzeny komplexně v rámci nového Územního plánu Jablonec nad Nisou.

15) Převody pozemků - ZM/58/2011

“Info P

Předkládá: Ing. Miloš Vele, místostarosta města

Ing. Beitl oznámil, že do diskuse k tomuto bodu je přihlášen Mgr. Krčmář.

Ing. Vele doplnil bod B., ve kterém se předkládá seznam o smlouvách budoucích kupních a jejich vývoj, což bylo slíbeno na minulém ZM. K tomuto obdržel dotaz OV Proseč – proč u některých smluv nejsou sjednány pronájmy (např. fa Euroczech). Smlouva s Euroczech vznikla na základě usnesení ZM a tam nikde nebylo řečeno, že by měla být uzavřena nějaká nájemní smlouva.

Mgr. Krčmář poděkoval za pokus o odpověď, do budoucna by se měl dodržovat stejný metr pro všechny investory – kauce nebo nájem. Dále měl připomínky ke zpracování tabulky – nelze z ní mít ucelenou představu – použití různých hodnot. Ke smlouvám budoucím řekl, že je třeba schvalovat smlouvy budoucí jen tam, kde to není v rozporu s územním plánem.

Ing. Pešek doplnil, že apel k tabulce jde proti profesionálům, kteří tento materiál připravují. Je třeba, aby materiály prošly určitým sítem, čím jsou smlouvy zatíženy, aby to bylo pro zastupitele srozumitelné.

Mgr. Tulpa řekl, že tato diskuse je na širší projednávání. Vysvětlil, že pokud byla provedena studie na rozvoj širších zájmových lokalit, jednotliví zájemci chtějí mít jistotu, pokud vyhrají, že budou stavět na daném pozemku – proto se uzavírají smlouvy o smlouvách budoucích. Některé developerské firmy mají návrhy v rozporu s územním plánem a jsou si vědomi dalšího projednávání na různých stupních, vč. veřejného projednávání. Pokud tam není návrh schválen, musí to firma respektovat a změnit návrh. Bohužel se toho zneužívá a firmy se odvolávají na nedodržení smluv ze strany města.

Mgr. Karásek oponoval předřečníkovi s tím, že celá záležitost (Dolina i Proseč) z principu byla zveřejněna špatně. Výstavba na Proseči se vyřešila sama přirozeným způsobem, ale výstavba na Dolině nikoli. Je to chyba ve vypsání výběrového řízení, za to investoři nemohou.

Ing. Smrčková doplnila, že výběrové řízení nějak proběhlo, ale na rozdíl od Doliny, firma, která se etablovala na Proseči, byla daleko komunikativnější a na základě veřejného projednávání ustoupila od původního záměru (vysoká podlažnost).

Paní Caklová potvrdila, že připomínky ve veřejném projednávání lokality na Proseči byly respektovány.

Naše Jablonecko - Případ Dolina jde do zastupitelstva

Středa 23. 3. 2011

Končí boj obyvatel Doliny proti změně
územního plánu. Pokud ji 24. března schválí jablonecké zastupitelstvo,
bude možné na volných pozemcích v budoucnu stavět panelové domy.

Přes čtrnáct set podpisů nashromáždil petiční výbor, přesto bude
tříleté snažení místních obyvatel nejspíš zbytečné. Všechno směřuje
k tomu, že městské zastupitelstvo změnu schválí. „Ale člověk musí do
poslední chvíle doufat,” říká předseda petičního výboru, který chce
v lokalitě maximálně rodinné domky, Vlastislav Motl. Na otázku, jestli
má náznaky, že jejich věc někdo ze zastupitelů podpoří, odpovídá spíše
skepticky.

„No, myslím si, že je rozhodnuto. Snad jen zastupitelé
za TOP 09, ti jediní nás za tři roky oslovili, abychom jim přednesli
své stanovisko k problematice,” řekl Motl. I samotní zastupitelé za TOP
09, kteří mají čtyři křesla, tvrdí, že petice je pro ně silný argument,
proč změnu nepodpořit. „Názor místních lidí samozřejmě vnímáme a snažíme
se s nimi komunikovat. Navíc si myslíme, že změna územního plánu je
v této fázi zbytečná, vzhledem k tomu, že se v budoucnu začne
připravovat úplně nový územní plán. Nevidíme důvod, proč Dolinu řešit
takto separátně,” podotýká Jaroslav Kraus, zastupitel za TOP 09.

Jenže
i tady je jedno velké „ale”. „Ještě jsme neslyšeli názor města, nevíme
přesně, zda tam nejsou nějaké právní okolnosti, o kterých nevíme,”
dodává Kraus.

A právě tady leží pověstný kámen úrazu. Nad městem
se totiž stále vznáší hrozba žaloby o 175 milionů korun ze strany
developera, který chtěl v minulosti Dolinu zastavět. Zastupitelé tehdy
společnosti Ekky development, která chtěla na Dolině vystavět panelové
domy, změnu územního plánu slíbili. Nátlak veřejnosti ale nakonec
přispěl k tomu, že se změna neuskutečnila. Což developera pochopitelně
naštvalo.

„A když si uvědomíme, že dvaadvacet z osmadvaceti
zastupitelů, kteří tehdejší projekt podpořili, je stále
v zastupitelstvu, vychází z toho, že moc velkou šanci nemáme,”
prohlašuje smutně a možná taky trochu odevzdaně Vlastislav Motl.

Zastupitelé prý nekomunikují

Že
je Dolina opravdu zapeklitým případem, dokazuje i zkušenost Vlastislava
Motla. Jablonečtí zastupitelé totiž většinou o tomto problému nechtějí
diskutovat.

„Z třiceti několikrát oslovených zastupitelů
s námi jednali mimo vedení města pouze zastupitelé Vostřák, Žur, Pešek
a Berounský. Ostatní se ani neobtěžovali reagovat, ať už kladně, nebo
záporně, prostě si lidově řečeno hráli na mrtvého brouka,” mrzí Motla.

Petiční
výbor také poukazuje na to, že podepsání smlouvy s developerem
předcházely podivné skutečnosti. „Není známa výběrová komise, není žádný
zápis, návrh neprošel radou města a šel přímo na stůl na zasedání
zastupitelstva. Dnes se k tomu nikdo nechce přihlásit a nás si bere jako
rukojmí, aby město nezaplatilo výše uvedenou částku,” říká Motl.

„Ptám
se tedy, kde zůstala demokracie, kde je osobní odpovědnost zastupitelů,
když lidé něco nechtějí a město si stejně dělá, co chce,” dodává Motl.

Jablonecký
místostarosta Petr Vobořil se s petičním výborem v týdnu sešel, aby mu
ještě jednou vysvětlil celou situaci. Zároveň ujišťuje, že názor
místních obyvatel bude součástí materiálu, který půjde do
zastupitelstva.

„Jejich názor tam pochopitelně bude zahrnut,
a předpokládám, že se také zúčastní samotného zasedání zastupitelstva,”
podotýká Vobořil.

Jak uvedl již dříve, ve věci sporu s firmou
Ekky development v současné době neprobíhá žádné soudní řízení. Určité
riziko podání žaloby ale stále existuje.

Aleš Vávra

MFDnes - Boj o Dolinu v Jablonci vrcholí. Vyroste tady obří sídliště?

Středa 23. 3. 2011

Zastupitelé v Jablonci nad Nisou již zítra rozhodnou, jestli v Dolině vyrostou paneláky se stovkami bytů. Proti masivní výstavbě bytových domů sepsali lidé petici.

JABLONEC NAD NISOU Boj o záchranu Doliny spěje do finále. O změně
územního plánu, tedy možnosti zastavit toto místo v Jablonci nad Nisou
čtyřpatrovými domy, rozhodnou zastupitelé již ve čtvrtek. Mohou si
vybrat ze tří možností. Dát příležitost budoucímu investorovi postavit
Na Dolině domy typu paneláků, změnu neschválit a lokalita by
nabízela pouze možnost rodinných domů, rozhodnut o záležitosti až v
rámci schvalování celého územního plánu v roce 2012. „Prý to vypadá, že
zastupitelé odhlasují třetí variantu. S tím ale nemůžeme souhlasit. To
je jen posunutí celého problému. Pak kolotoč začne nanovo,“ poznamenal
předseda petičního výboru Vlastislav Motl.
Podle Motla se město snaží problém oddálit, aby uspokojilo tamní obyvatelé a zároveň se vyhnulo hrozbě žaloby.
„Lidi tam zkrátka paneláky nechtějí. Za dva roky budeme muset celou
kampaň dělat znova,“ upozornil Motl. Místostarosta Petr Vobořil
potvrdil, že výbor doporučil pozastavit změnu územního plánu a řešit ji v
rámci přípravy nového. Tímto krokem by si město nejspíš od hrozby
žaloby nepomohlo. „To nejsem schopen posoudit. Co se týče investora, tak
k žádnému posunu z hlediska právního nedošlo,“ dodal Vobořil.

Společnost Ekky Development zde chtěla postavit 24 řadových domů o 230
bytech. Město mu jeho záměr odsouhlasilo a přislíbilo změnu územního
plánu. To nebylo schopné dodržet, protože proti „panelákům naležato“ se
zvedla vlna nevole odmístních lidí.
Ti podali na město petici o
čtrnácti stech podpisech. Investor od výstavby odstoupil s tím, že hrozí
městu žalobou, protože mu nabídlo pozemek, na kterém nemohl stavět.
Údajně by se mělo jednat 175 milionů korun.
Dodnes územní plán povoluje na Dolině,
která je jednou z míst, kde se psi mohou běhat bez vodítka, stavbu dvou
patrových domů. Ze strachu město stále změnu prosazuje. „Město se
nějakým směrem zasmluvnilo a musíme být opatrní. Nemám ale pocit, že
změna bude schválená,“ nastínil jablonecký starosta Petr Beitl, který
zdůraznil, že projekt nikdy neměl jeho podporu.
Vlastislav Motl
upozornil také na jádro celého problému. Podivné výběrové řízení na
investora. Před třemi lety jej vybrala pětičlenná komise a výběr
posvětilo zastupitelstvo. „Přitom projekt nerespektoval územní plán.
Tehdy pro něj hlasovalo dvacet osm zastupitelů,“ připomněl Motl s tím,
že se domnívá, že neexistuje zápis z výběrového řízení.

Místostarosta Vobořil však tvrdí, že všechny dokumenty k této
problematice jsou u právníka.„Dříve byl pro město výhodnější projekt
investora, kterého jsme vybrali. Dnes bychom asi volili jinak.“

Protože je lokalita ideální pro rezidenční bydlení, starosta vidí, že by
do deseti až patnácti let zde mohly vyrůst rodinné domy, které by byly
typově stejné a měly jednotné střechy.

Lenka Brabencová