Archiv pro Říjen 2012

Jablonecký měsíčník - Práce na územním plánu nekončí, hotovo bude až v roce 2014

Úterý 9. 10. 2012

Práce na tvorbě nového Územního plánu
Jablonce nad Nisou intenzivně pokračuje.
Ačkoliv po období veřejného projednávání
je nyní okolo budoucího plánu relativní komunikační
klid, odborníci se soustřeďují na
detaily, jednají s dotčenými orgány a do budoucna
se chystají další veřejná setkání.
Každým dnem by na účet města měla dorazit
čtyřmilionová dotace, již Jablonec na tvorbu
nového územního plánu získal. V závěru června
totiž skončila dotační akce „Zpracování nového
územního plánu Jablonec nad Nisou“
a v druhé půli července její průběh zkontrolovali
pracovníci Centra pro regionální rozvoj
(CRR). „Kontrola dopadla na jedničku,“ pochvaluje
si Iveta Habadová, vedoucí oddělení
dotací jabloneckého magistrátu. Podmínky dotace
město splnilo a harmonogram dodrželo.
Celkové náklady na projekt byly téměř šestimilionové.
„Evropská unie poskytla 3,4 miliony
korun, ze státní pokladny jsme získali 600 tisíc
korun,“ připomíná Habadová.
V lednu 2012 schválili městští zastupitelé pokyny
pro zpracování návrhu Územního plánu
Jablonec nad Nisou (ÚP). „V nich jsou formulované
úkoly pro urbanisty z firmy Saul, s r. o., ke
zpracování finální etapy nového územního plánu,“
vysvětluje Michaela Smrčková, vedoucí
oddělení územního plánování. Po pěti měsících
intenzivní práce jak na vlastním návrhu řešení,
tak na vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj
území od firmy EKOBAU, respektive jeho dodatku
pro nové zastavitelné lokality, předala
firma SAUL kompletní návrh ÚP městu, a tím
skončil dotační titul. „Do definitivního dokončení
územního plánu však všechny zúčastněné
čeká ještě víc jak rok intenzivní práce. Nový dokument
by měl být schválený v lednu 2014,“
konstatuje náměstek primátora Petr Vobořil.
V září vypsalo město společné neveřejné jednání
o návrhu Územního plánu Jablonec nad
Nisou pro dotčené orgány, zástupce krajského
úřadu a okolních obcí. „Tím odstartoval další
pětiměsíční proces, kdy je třeba shromáždit
stanoviska dotčených orgánů a na jejich základě
zajistit případnou úpravu dokumentace. Tu
pak v květnu 2013 předá město nadřízenému
orgánu územního plánování, tj. Krajskému
úřadu Libereckého kraje, k posouzení,“ dodává
Smrčková.
Pro město jako pořizovatele začal v tom okamžiku
složitý proces projednávání, který skončí
přípravou dokumentace k vydání nového
strategického dokumentu. O prázdninách příštího
roku se na plánu pracovat nebude. Veřejné
projednávání posouzeného návrhu včetně vyhodnocení
vlivu na udržitelný rozvoj území
začne od září 2013. „Pořizovatel bude mít připravené
také vyhodnocení námitek a připomínek
veřejnosti, a to jak ke konceptu řešení, tak
k návrhu územního plánu,“ ujišťuje Smrčková.
Asi nejvýznamnější změnou, která z veřejných
projednávání konceptu ÚP vyplynula, je
zrušení soustavy dvou kruhových křižovatek
v ulicích Palackého, U Přehrady a Riegrova.
„V návrhu ÚP je sledován koridor dopravní infrastruktury
– silniční, jdoucí přímo přes Vrchlického
sady,“ připomíná vedoucí územního
plánování. V rámci konkrétního technického
řešení se tedy uvažuje i nadále o variantách
krátkého a dlouhého tunelu či o povrchové komunikaci
s okružní křižovatkou. Žádné řešení
však nevyužívá ulici Riegrovu. Další změnou je
i nové napojení západní tangenty na ulici
Turnovskou. „Toto řešení využívá plochy za
státním oblastním archivem. V návrhu ÚP Jablonec
nad Nisou bylo vyhověno i požadavkům
o. s. Dolina na zachování přírodního charakteru
lokality, a to zásadní redukcí rozvojových
ploch oproti konceptu řešení,
“ doplňuje.
Podrobnosti ke vzniku nového Územního
plánu Jablonce nad Nisou jsou zveřejněné na
webových stránkách města www.mestojablonec.
cz v sekci Územní plánování, v části Nový
územní plán.
(jn)