Zastupitelstvo 27.1.2011

27. 1. 2011 17.28

6) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Ke zprávě starosty města:

PhDr. Fojtíková se tázala na jednání s p. Motlem ohledně výstavby Dolina, jednání s p. Gojdičem – Tajvan a jednání s Mgr. Musilem ohledně nesvéprávnosti některých občanů.

Pan Vobořil informoval o veřejném projednání akce Dolina. Bude žádat o nový termín k tomuto projednávání s předsedy klubů a zastupiteli. Další postup bude předložen ZM.

Zanechat vzkaz