MFDnes - Boj o Dolinu v Jablonci vrcholí. Vyroste tady obří sídliště?

23. 3. 2011

Zastupitelé v Jablonci nad Nisou již zítra rozhodnou, jestli v Dolině vyrostou paneláky se stovkami bytů. Proti masivní výstavbě bytových domů sepsali lidé petici.

JABLONEC NAD NISOU Boj o záchranu Doliny spěje do finále. O změně
územního plánu, tedy možnosti zastavit toto místo v Jablonci nad Nisou
čtyřpatrovými domy, rozhodnou zastupitelé již ve čtvrtek. Mohou si
vybrat ze tří možností. Dát příležitost budoucímu investorovi postavit
Na Dolině domy typu paneláků, změnu neschválit a lokalita by
nabízela pouze možnost rodinných domů, rozhodnut o záležitosti až v
rámci schvalování celého územního plánu v roce 2012. „Prý to vypadá, že
zastupitelé odhlasují třetí variantu. S tím ale nemůžeme souhlasit. To
je jen posunutí celého problému. Pak kolotoč začne nanovo,“ poznamenal
předseda petičního výboru Vlastislav Motl.
Podle Motla se město snaží problém oddálit, aby uspokojilo tamní obyvatelé a zároveň se vyhnulo hrozbě žaloby.
„Lidi tam zkrátka paneláky nechtějí. Za dva roky budeme muset celou
kampaň dělat znova,“ upozornil Motl. Místostarosta Petr Vobořil
potvrdil, že výbor doporučil pozastavit změnu územního plánu a řešit ji v
rámci přípravy nového. Tímto krokem by si město nejspíš od hrozby
žaloby nepomohlo. „To nejsem schopen posoudit. Co se týče investora, tak
k žádnému posunu z hlediska právního nedošlo,“ dodal Vobořil.

Společnost Ekky Development zde chtěla postavit 24 řadových domů o 230
bytech. Město mu jeho záměr odsouhlasilo a přislíbilo změnu územního
plánu. To nebylo schopné dodržet, protože proti „panelákům naležato“ se
zvedla vlna nevole odmístních lidí.
Ti podali na město petici o
čtrnácti stech podpisech. Investor od výstavby odstoupil s tím, že hrozí
městu žalobou, protože mu nabídlo pozemek, na kterém nemohl stavět.
Údajně by se mělo jednat 175 milionů korun.
Dodnes územní plán povoluje na Dolině,
která je jednou z míst, kde se psi mohou běhat bez vodítka, stavbu dvou
patrových domů. Ze strachu město stále změnu prosazuje. „Město se
nějakým směrem zasmluvnilo a musíme být opatrní. Nemám ale pocit, že
změna bude schválená,“ nastínil jablonecký starosta Petr Beitl, který
zdůraznil, že projekt nikdy neměl jeho podporu.
Vlastislav Motl
upozornil také na jádro celého problému. Podivné výběrové řízení na
investora. Před třemi lety jej vybrala pětičlenná komise a výběr
posvětilo zastupitelstvo. „Přitom projekt nerespektoval územní plán.
Tehdy pro něj hlasovalo dvacet osm zastupitelů,“ připomněl Motl s tím,
že se domnívá, že neexistuje zápis z výběrového řízení.

Místostarosta Vobořil však tvrdí, že všechny dokumenty k této
problematice jsou u právníka.„Dříve byl pro město výhodnější projekt
investora, kterého jsme vybrali. Dnes bychom asi volili jinak.“

Protože je lokalita ideální pro rezidenční bydlení, starosta vidí, že by
do deseti až patnácti let zde mohly vyrůst rodinné domy, které by byly
typově stejné a měly jednotné střechy.

Lenka Brabencová

Naše Jablonecko - Slušný pejskař se pokut bát nemusí

28. 2. 2011

Slušných pejskařů je většina. Bohužel se mezi majiteli psů najdou i tací, kvůli kterým jsou pak všichni vhozeni do stejného koše. I těm prvním vadí po zimě odkryté a všudypřítomné psí výkaly znečišťující veřejná prostranství a plně podporují rozhodnutí jablonecké městské policie neukázněné majitele psů nekompromisně pokutovat.

Jedním z žalostně mála míst v Jablonci, kde je možný volný pohyb psů je i lokalita Dolina. Toto místo slouží také k relaxaci, procházkám a výletům. Nezpevněné cesty na loukách dále slouží pro následný vstup do přilehlého lesa. Bohužel i tomuto místu hrozí nesmyslná zástavba, kterou by došlo ke zničení této unikátní přírodní lokality a ubylo by dalšího prostranství pro volný pohyb psů.

Každou neděli se zde schází stále se rozrůstající parta slušně vychovaných pejsků a jejich páníčků, kterým ani otázka zachování této lokality a čistoty na ní není lhostejná. Minulou neděli byl například vyhlášen „tematický srazík“ s následným úklidem lokality po pejscích neukázněných majitelů.

Autor: Vladimíra Dvořáková

Zastupitelstvo 17.2.2011

17. 2. 2011

4) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů - ZM/24/2011

JUDr. Weberová se tázala na schůzku ohledně lokality Dolina.

Pan Vobořil řekl, že datum závěrečného projednávání změny územního plánu (dále jen ÚP) oznámí na příštím zastupitelstvu. Před tím budou pozváni předsedové jednotlivých klubů a zástupce petičních výboru ke schůzce.

Zastupitelstvo 27.1.2011

27. 1. 2011

6) Zpráva o činnosti starosty města a jeho místostarostů

Předkládá: Starosta - Ing. Petr Beitl

Ke zprávě starosty města:

PhDr. Fojtíková se tázala na jednání s p. Motlem ohledně výstavby Dolina, jednání s p. Gojdičem – Tajvan a jednání s Mgr. Musilem ohledně nesvéprávnosti některých občanů.

Pan Vobořil informoval o veřejném projednání akce Dolina. Bude žádat o nový termín k tomuto projednávání s předsedy klubů a zastupiteli. Další postup bude předložen ZM.

MFDnes - Lidé v Jablonci se brání, nechtějí u domů stovky bytů

25. 1. 2011

JABLONEC NAD NISOU Proti možné výstavbě sídliště Na Dolině v Jablonci se brání místní obyvatelé. Přestože firma, která zde chtěla postavit 24 řadových domů o 230 bytech, odstoupila, město nadále prosazuje změnu územního plánu. Ta povoluje zastavět území čtyřpatrovými domy.
Pokud ji zastupitelé schválí, mohou lidem vedle domů vyrůst paneláky. „Přes veškeré úsilí, podpořené v minulosti čtrnácti sty podpisy pod peticí, se nepodařilo prosadit, aby město ustoupilo od změny územního plánu,“ řekl předseda petičního výboru Vlastislav Motl.
Vedení města se bojí, že by je developer mohl žalovat a chtít náhradu i několikamilionů. „Před verdiktem se sejdu se všemi politickými kluby i zástupci petičního výboru. I kdybychom změnu schválili, nehrozí další bytová výstavba. Na Dolině je totiž třeba vybudovat infrastrukturu a město tuto investici nemá pro tento rok v plánu,“ dodal místostarosta Jablonce Petr Vobořil.

MFDnes - Nechtějí sídliště a hrozí si žalobami

14. 1. 2011

JABLONEC NAD NISOU Investor odstoupil od původních plánů postavit sídliště v části Jablonce Na Dolině. Nikdo další zde investovat do bytové výstavby nechce. Místní mají zájem zachovat lokalitu tak, jak je. Přesto město dále prosazuje změnu územního plánu tak, aby v budoucnu bylo možné zastavět Dolinu čtyřpodlažními domy. Důvod? Hrozba žaloby a milionová pokuta městu.
Necelá stovka lidí dorazila na pondělní projednávání změny územního plánu. Lidé dokonce hrozili městu žalobou.
Nepřímé odpovědi místostarosty Petra Vobořila lidi doslova zvedaly ze židle. „Zažaluji vás, lžete,“ zněla na počátku diskuse velkým sálem radnice hrozba od Jana Schindlera, obyvatele Doliny.

Proti výstavbě už bojují lidé podruhé

Nervozita a napětí lidí byly znát, už asi jen proto, že do boje za své bydliště musí vyrážet podruhé. Zhruba před dvěma lety se jim povedlo odrazit výstavbu obřího sídliště. Změnou územního plánu by se situace mohla opakovat.
Lidé se především dožadovali vysvětlení, proč město stále trvá na změně, aby se Dolina mohla zastavět řadovými domy typu paneláků. „Nikdo tam stavět nechce, Ekky Development odstoupil, tak proč město stále jedná o změně,“ ptá se jeden mladších zastánců Doliny. Odpověď je prostá, byť zástupci města nejprve otáleli s jasnou odpovědí. Přítomní si ji však vynutili přímo položenými otázkami.
Nad městem totiž visí hrozba žaloby a několikamilionové pokuty, pokud zastupitelé změnu územního plánu neodsouhlasí. „V současné chvíli sice neexistuje soudní řízení, které by se týkalo náhrady škody. Pokud bychom změnu přestali projednávat, dali bychom developerovi do rukou další zbraň,“ přiznal nakonec místostarosta.
Na radnici dorazili také zástupci Občanského sdružení Dolina. „Přestože původní investor odstoupil, i nadále nesouhlasíme se změnou, která by směřovala k většímu počtu bytů a zvyšování podlažnosti,“ trvají si na svém zástupci sdružení. Vobořil na to reagoval, že sice petičníky chápe, ale nemůže jim dát záruky, že když zastupitelé odsouhlasí změnu, že ji za nějaký čas vrátí zpět. Velké rozhodnutí čeká zastupitele na únorovém zasedání. Kauza Dolina se táhne od roku 2007, kdy město odsouhlasilo, že developer zde postaví dvacet čtyři řadových domů o 230 bytech a 170 garážích. Město mu však přislíbilo pozemky, které doposud počítají jen s výstavbou rodinných domů. Proti tomu záměru se postavili místní lidé a svůj nesouhlas stvrdili čtrnácti sty podpisy. Vyhráli. Investor od projektu odstoupil.
Podle mluvčí jablonecké radnice Jany Fričové se nyní bude investor pokoušet z města získat peníze. „Celou záležitost mají v rukou právníci. Předpokládám, že žaloba bude, ale pro mne je Dolina již uzavřená záležitost,“ poznamenal Pavel Řežábek z Ekky Development.
Téměř všichni přítomní se také shodli, že developerovi se pochybení města hodilo. Poptávka po bytech byla před čtyřmi lety o dost vyšší než nyní. „I volných bytů stále přibývá,“ připustil Vobořil.

Lenka Brabencová

Genus - Minuty regionu

12. 1. 2011

Minuty regionu 12.1.2011

Naše Jablonecko - Jablonec chystá změnu územního plánu na Dolině

11. 1. 2011

Pokud ji zastupitelé schválí, budou se na tomto území moci stavět i čtyřpatrové domy. Doposud jsou povolené jen dvoupatrové. Sídliště ale na Dolině nevyroste. Investor, který ho chtěl stavět, od záměru ustoupil. Jablonec mu však přislíbil, že změnu v územním plánu provede. Nyní se bojí mnohamilionové pokuty v případném soudním sporu, pokud tak neučiní.

„Zažaluju vás,” vykřikl na adresu zastupitelů Jablonečan Jan Schindler. To byla nejdramatičtější chvíle veřejného projednávání záměru změny územního plánu na jablonecké Dolině, které se uskutečnilo v zasedačce jablonecké radnice v pondělí 10. ledna.

Ale popořádku. Celý příběh začal v roce 2007, kdy se společnost Ekky development rozhodla postavit na Dolině 24 řadových domů s 230 byty. Začátkem roku 2008 projekt podpořilo jablonecké zastupitelstvo. „Pro bylo 28 zastupitelů z 30 přítomných. Po obměně v tom současném stále sedí 22 zastupitelů, kteří zapříčinili celou situaci,” uvedl Vlastislav Motl z Občanského sdružení Dolina. Proti záměru se zvedla vlna odporu místních obyvatel. Sepsali petici, pod kterou se podepsalo 1400 lidí. Slavili dílčí úspěch. Ekky development od stavby ustoupila.

Zároveň však pohrozili městu žalobou. Z tohoto důvodu chce Jablonec nyní provést požadovanou změnu územního plánu. „Předložím ji zastupitelstvu. Buď ji schválí, či nikoli,” vysvětlil místostarosta Petr Vobořil. V tuto chvíli není podle jeho vyjádření v této věci žádné soudní řízení. „Určité riziko podání žaloby ale existuje,” objasnil. A s ní i mnohamilionové pokuty.

Proti jsou však místní lidé. „Vadí mi překrucování faktů. Obyvatelé se jasně vyjádřili, že nechtějí změnu územního plánu. Předchozí zastupitelstvo přesto slíbilo developerům něco, na co neměli oprávnění,” řekl Schindler. Od počátku protestují proti umožnění případné stavby vícepatrových domů členové Občanského sdružení Dolina. „Ať už formou petice, či při jednáních s tehdejším starostou Petrem Tulpou a místostarostou Otakarem Kyptou,” konstatoval za sdružení Michal Haufer. „I v současné době nesouhlasíme s připravovanou změnou a trváme na zachování současného stavu,” zdůraznil. Jsou i proti konkurenčnímu projektu výstavby retenční nádrže. „Dlouhá léta se město o jednu z nejstarších částí Jablonce nestará,” dodal.

Po odstoupení Ekky development podle místostarosty Vobořila nikdo jiný zájem o výstavbu bytů na Dolině neprojevil. Důvodem je současná ekonomická krize. „Musíme si uvědomit, že se píše rok 2011 a ne 1911. V té době byl Jablonec jedním z nejbohatších měst v Evropě. Nyní se zhroutil sklářský průmysl. A když tu nebudou pracovní příležitosti, nepohrnou se k nám lidé, aby tu bydleli,” zmínil další účastník pondělní akce Mojmír Bleša.

Autor: Oldřich Szaban

Naše Jablonecko - 11.1.2011

11. 1. 2011

11.1.2011

Jablonecký deník - Jablonec n. N.: V lokalitě Dolina nechtějí vysoké domy, poslední připomínky mohou dát v pondělí

5. 1. 2011

Petici proti Návrhu změny Územního plánu týkající se lokality Dolina
podpořilo zhruba tisíc čtyři sta lidí. Přesto jablonecká radnice na svém
záměru trvá, chce povolit namísto rodinných domků o dvě podlaží vyšší
budovy v plánované zástavbě. O změně by měli zastupitelé rozhodovat na
nejbližším jednání 27. ledna. V pondělí 10. ledna od 15 hodin mají lidé
poslední možnost aktivně vyjádřit k návrhu změny své připomínky. Veřejné
projednávání se koná v zasedací místnosti ve II. patře radnice. (lek)